Mocznik 46: rozpowszechnienie i kontrowersje

  • Article PL
  • Mocznik 46: rozpowszechnienie i kontrowersje

Mocznik 46: nawóz azotowy stosowany na całym świecie: 

 

Mocznik 46 jest najczęściej używanym nawozem azotowym na świecie pod względem ton ze względu na wysoką zawartość azotu. Syntetyzowany przemysłowo z amoniaku i dwutlenku węgla, gotowy produkt w postaci granulatu zawiera pierwiastki takie jak węgiel, tlen, wodór i azot.

Stopniowa mineralizacja tego produktu dzięki enzymom zawartym w bakteriach glebowych powoduje, że jest on szeroko stosowany jako nawóz azotowy do zapewnienia plonów. Rzeczywiście, powolne uwalnianie azotu w postaci amonu zapewnia stopniowe odżywianie upraw. Tradycyjnie stosowany w uprawach kukurydzy i nie tylko.

W ostatnich latach stosowanie granulowanego mocznika rozszerzyło się również na uprawy pszenicy, nawet wśród rolników we Francji, którzy na ogół mocno preferują stosowanie azotanu amonu.

 

Mocznik: produkcja energochłonna

 

Połączenie amoniaku i dwutlenku węgla w celu uzyskania 46 % N granul mocznika wymaga wysokiego ciśnienia (150 barów) i temperatury do 180°C. Takie warunki produkcji sprawiają, że mocznik jest źródłem azotu, który zużywa najwięcej energii na jednostkę wyprodukowanego azotu.

Cena mocznika na rynku światowym jest więc uzależniona od wymiany handlowej między głównymi dostawcami a krajami będącymi konsumentami, ale także od ceny wykorzystywanych paliw kopalnych.

 

Mocznik: uwalnianie i ulatnianie się azotu

 

Zaleca się stosowanie przedsiewne granulowanego mocznika podczas stosowania go pod uprawy w celu ograniczenia utraty azotu przez ulatnianie się amoniaku. Rzeczywiście, hydroliza przez enzymy bakteryjne w glebie przekształca azot mocznikowy w formę amonową przy jednoczesnym uwalnianie amoniaku do powietrza.

Ta utrata azotu jest jedną z przyczyn utraty skuteczności azotu mocznikowego w porównaniu z azotanem amonu.

 

Ograniczenie ulatniania się azotu, ale jakim kosztem ?

 

Aby zapewnić optymalne wyniki nawożenia azotem z dodatkiem mocznika, niektórzy dostawcy wprowadzili obróbkę granulowanego roztworu mocznika: inhibitory ureazy.

Te substancje chemiczne zapobiegają naturalnej aktywności mikroorganizmów i ich enzymów oraz spowalniają przemianę mocznika w amon.

Ponieważ hamuje efektywne funkcjonowanie metabolizmu drobnoustrojów, ten kontrowersyjny zabieg wciąż przechodzi intensywne testy, chociaż produkt jest już na rynku nawozowym.

 

Stosowanie mocznika w obliczu problemów

 

Mocznik pozostaje najczęściej używanym nawozem azotowym na świecie, ponieważ jest łatwy w produkcji i ogólnie pozostaje najmniej kosztowną jednostką azotu na rynku.

Jednak za przejściem na inny model przemawiają rozbieżne poglądy co do jego skuteczności oraz aktualne problemy globalne, takie jak ochrona jakości wody i powietrza, zmniejszenie zużycia energii poprzez transformację produktów ubocznych oraz ochrona żyzności biologicznej gleb.

Stawienie czoła tym wyzwaniom i zapewnienie większego poszanowania gleb wymaga przejścia do bardziej naturalnych praktyk i stosowania bardziej wartościowych eko-nawozów.

CONTACTEZ-NOUS