BURAK
CUKROWY

  • BURAK CUKROWY
sugar-beet

KULTURA
BURAK CUKROWY

Producent buraków cukrowych musi mieć możliwość korzystania z wysokoplennych upraw przy maksymalnej ilości cukru na hektar. Wydajność i zawartość sacharozy w burakach cukrowych jest określana na podstawie ilości promieniowania słonecznego wychwytywanego podczas procesu wzrostu rośliny.

Aby móc optymalizować wyniki swojej produkcji bez względu na warunki pogodowe, rolnicy stosują specjalne praktyki agronomiczne. Praktyki te mają na celu wspieranie szybkiego rozwoju i jakości upraw buraków cukrowych. Przygotowanie gleby, jakość nasion, obsada oraz rozwój roślin to kwestie, które należy uwzględnić w uzasadnieniu stosowanej strategii agronomicznej.

NASZA RADA

Uprawa buraka cukrowego jest bardzo wrażliwa na pH gleby. Dążenie do uzyskania pH zbliżonego do neutralnego zapewnia dobry poziom plonu sacharozy na plantacji. Ma to korzystny wpływ:

  • Na odżywianie roślin
  • Strukturę gleby
  • Aktywność biologiczną w glebie

Dobrze przygotowane podłoże gwarantuje również szybkie wschody roślin, co przekłada się na wysokie i ilościowe plony.

Jesteś zainteresowany indywidualnym doradztwem? Dowiedz się, jak poprawić poziom plonów sacharozy w Twojej produkcji, jednocześnie z powodzeniem ustalając wysokość plonów w zależności od ich specyfiki.

Dla lepszej produkcji

Nawozy Calkorium oraz suplementy nawozowe z Calkonutrium oferowane przez FCA Fertilisants ułatwiają prawidłowy rozwój uprawy oraz asymilację składników pokarmowych.

Oferowane przez markę rozwiązania nawozowe stymulują rozwój mikroorganizmów w uprawach buraka cukrowego. Mikroorganizmy te umożliwiają inokulację gleby, co ułatwia dostępność naturalnych składników pokarmowych oraz ich pobieranie przez roślinę. Elementy te, niezbędne do stymulowania aktywności biologicznej gleby, przywracają również równowagę pH gleby, zapewniając optymalny wzrost buraków.

Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań wzrasta opłacalność produkcji buraka cukrowego. Ilość i jakość plonu buraków jest wyższa, w szczególności dzięki lepszemu stężeniu sacharozy.

CONTACTEZ-NOUS