ROLNICTWO
OCHRONA

Stymulowanie życia w glebie dla zrównoważonego rolnictwa.

  • ROLNICTWO OCHRONA

ZMIANA
PUNKTU WIDZENIA

FCA Fertilisants oferuje rozwiązania, które respektują zasady rolnictwa ekologicznego.

Plony upraw utrzymują się na stałym poziomie od ponad 20 lat, pomimo praktyk intensywnego rolnictwa. I nie bez powodu: niektóre stosowane praktyki uszczupliły biologiczną żyzność gleby. To zubożenie powoduje na ogół wizualnie brak dżdżownic, problemy z wypłukiwaniem, niszczeniem gleby oraz niedoborem składników w roślinach.

POSTAW NA BOGATE DZIEDZICTWO

Wyzwanie dla rolników
jutro

W ciągu ostatnich 20 lat żyzność gleby spadała. Rezultaty konwencjonalnych technik uprawy roli miały przez lata negatywny wpływ na żyzność gleby. Wprawdzie orka i intensywne stosowanie nawozów w glebie doprowadziło do szybkiego wzrostu plonów, jednak obecnie nie jest to możliwe. Większość upraw charakteryzuje się stagnacją plonów i niższą jakością, pomimo postępu genetycznego.

FCA Fertilisants pomaga rolnikom zachować bogatszy kapitał kulturowy niż ten, który odziedziczyli. Proponując nawozy pochodzenia naturalnego i suplementy nawozowe promujące zdrowie roślin, rolnicy ponownie posiadją gleby bogate w aktywność organiczną. 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE
NASZA EKSPERTYZA

Ekspertyza FCA Fertilizers uwzględnia podstawowe zasady rolnictwa ekologicznego:
  • Płodozmian
  • Stosowanie okrywy roślinnej sprzyjającej płytkiemu siewowi
  • Stopniowe ograniczanie uprawy roli
  • Rekultywacja pozostałości na powierzchni gleby
  • Praktyka eko-nawożenia
  • Magazynowanie węgla w glebie
  • Bioremediacja gleby
  • Zdrowie człowieka
  • Jakość wody

Ponieważ rolnictwo ekologiczne posiada specyficzny system uprawy roli, FCA Fertilisants dostarcza swoją wiedzę i doświadczenie techniczne, aby pomóc rolnikom poszukującym zmian. Oferowane doradztwo obejmuje różne elementy: etapy przejściowe wymagane do prowadzenia upraw ekologicznych, rodzaje mikroorganizmów, które należy dobrać w zależności od gleby i upraw.

SZKOLENIA | Biologiczna żyzność gleby: odkrycie cyklu rocznego

Oferujemy nowy kurs szkoleniowy na temat zarządzania żyznością gleby. Jest ono skierowane do rolników zajmujących się generowaniem jakościowych i ilościowych plonów rolnych, a także ochroną gleby i środowiska.

Przyjęcie odpowiedzialnych praktyk i technik rolniczych ma wpływ na bezpieczeństwo żywieniowe konsumentów i na zmiany klimatyczne.

Podtematy szkoleń są następujące: pokrycie roślinne, rola mikroorganizmów, praktyki wysiewu, płodozmian, zagospodarowanie resztek pożniwnych, gospodarka cyrkulacyjna, inicjatywa 4 na 1000, nawożenie ekologiczne, jakość wody i bioremediacja.

CONTACTEZ-NOUS