GOSPODARKA O
OBIEGU ZAMKNIĘTYM

  • Gospodarka okólnik

Co to jest gospodarka obiegowa? Znana również jako „gospodarka zrównoważonego rozwoju”, to gospodarka cyrkulacyjna, która polega na ograniczaniu zużycia i marnotrawieniu surowców, zwłaszcza w przedsiębiorstwach. Istnieją dwa rodzaje tych surowców: biologiczne składniki odżywcze i środki techniczne, które należy poddać recyklingowi


GOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU ROLNICTWA

Przez długi czas ograniczona do przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami i recyklingiem, gospodarka cyrkulacyjna dotyczy obecnie sektora rolnego. Międzynarodowa wystawa rolnicza, która odbyła się we Francji w 2019 r., wysunęła na pierwszy plan ten temat i to nie bez powodu: praktyki rolnicze są odpowiedzialne za dużą część emisji gazów cieplarnianych i zużywają duże ilości wody. Zwrócenie szczególnej uwagi na wykorzystanie zasobów, jak również na stosowane praktyki rolnicze, poprawia sytuację:

  • Wpływ produkcji na środowisko naturalne
  • Bliskość do konsumentów


FCA Fertilisants
INICJATOR GOSPODARKI OBIEGOWEJ


FCA Fertilisants oferuje innowacyjne rozwiązania nawozowe dla zrównoważonego rolnictwa i poszanowania głównych zasad gospodarki cyrkulacyjnej. W skład nawozów i suplementów nawozowych wchodzą surowce pochodzenia roślinnego, a także opatentowane przez markę premiksy z Calkorium® i Calkonutrium®. Zalety tych składników są różnorodne.

economie-circulaire

Surowce pochodzenia roślinnego

Surowce wchodzące w skład rozwiązań nawozowych FCA Fertilisants są pochodzenia rolno-przemysłowego, naturalnego i roślinnego. Umożliwiają one odżywianie roślin i gleb dzięki pierwiastkom biologicznym pochodzącym z gleby. Pozostałości po nawożeniu naturalnie łączą się więc z glebą, z której pochodzą, nie zanieczyszczając jej.

FCA Fertilisants we współpracy z przemysłem rolniczym przeprowadza proces fermentacji melasy buraka cukrowego celem produkcji drożdży, aminokwasów oraz żelatyny. Podczas ekstrakcji tych formuł powstają pierwiastki azotu, potasu, fosforu i siarki.

Premiksy do redukcji gazów cieplarnianych.

Premiksy Calkorium i Calkonutrium mają tę zaletę, że energetyzują biologiczne życie gleb poprzez stymulowanie naturalnie występujących w nich mikroorganizmów. To życie biologiczne sprawia, że gleba jest żyzna, co pozwala na „uwięzienie” gazów cieplarnianych. INRA szacuje, że gleby stanowią największą biologiczną przestrzeń składowania węgla na Ziemi, z wyjątkiem oceanów i niektórych skał. 

Zwiększając żyzność gleby, rośliny wychwytują więcej CO2 z powietrza poprzez fotosyntezę. To z kolei pozwala im rozkładać więcej węgla na materię organiczną, a ostatecznie na humus.

Im więcej roślin żywi się żyznymi glebami, tym łatwiejszy mają dostęp do naturalnych składników odżywczych, których potrzebują. Dzięki dobremu rozwojowi systemu korzeniowego, rośliny są mniej wrażliwe na stres wodny.

CONTACTEZ-NOUS