O
FCA FERTILISANTS

Odżywianie gleby w celu uzyskania plonów ilościowych i jakościowych

  • O FCA Fertilisants

NAWOŻENIE
EKO-ALTERNATYWNY

FCA Fertilisants produkuje ekologiczne rozwiązania w zakresie nawożenia alternatywnego od 1990 roku, zachęcając tym samym do stosowania zrównoważonych praktyk rolniczych.

Ponieważ zrównoważone rolnictwo musi zwiększać jakościowe i ilościowe plony upraw, optymalizujemy wyniki rolników, jednocześnie chroniąc ich gleby. Oferowane nawozy i suplementy nawozowe mają zatem pozytywny wpływ na: żyzność gleby, witalność roślin, zawartość składników odżywczych w żywności oraz na ekosystemy.

30 lat
DOŚWIADCZENIE
Ponad 100 pracowników
NA CAŁYM ŚWIECIE
6000 rolników ufa nam
KAŻDEGO ROKU
Dystrybucja
NA 4 KONTYNENTACH

ZASADA
I DZIAŁANIA

Rozwiązania w zakresie FCA Fertilisants są zgodne z zasadami związanymi z ochroną rolnictwa, agrologii i różnorodności biologicznej gleby:

  • Karmienie rosnącej populacji światowej
  • Produkcja "czysta" przy jednoczesnej integracji wymiaru środowiskowego
  • Radzenie sobie z niedoborem surowców nieodnawialnych
  • Zagwarantowanie bogatego dziedzictwa kulturowego w celu przekazania go przyszłym pokoleniom

Programy badawczo-rozwojowe pozwalają na tworzenie unikalnych, specyficznych dla danej marki innowacji, które odpowiadają na wiele wyzwań produkcyjnych na całym świecie. Firma FCA Fertilisants jest regularnie zapraszana w Europie i za granicą ze względu na swoją wiedzę i innowacyjne rozwiązania, reagujące na różne problemy i warunki klimatyczne.

Stosowanie premiksów Calkorium® i Calkonutrium® w produkcji nawozów ekoprodukcyjnych jest specyficzne dla FCA Fertilisants.

Testy w akredytowanych laboratoriach i na farmach doświadczalnych przeprowadzane są w sposób ciągły. Uzyskane wyniki pozwalają nam na współpracę z autoryzacjami marketingowymi, poświadczającymi skuteczność oferowanych rozwiązań.

FCA FERTILISANTS :
SPÓŁKA Z GRUPY SHFC

FCA Fertilisants jest częścią grupy SHFC, do której należą przedsiębiorstwa rolne działające na rzecz zrównoważonego rolnictwa, szanujące środowisko naturalne.

organigramme
organigramme
LUKSEMBURG
FRANCJA
INNE

Société Holding Financière Collin SA

Struktura ta łączy różne interesy, zapewnia finansowanie i kontrolę nad następującymi podmiotami.

FCA FERTILISANTS SARL 

Spółka, która będzie obchodzić 30-lecie istnienia w 2020 roku, ma swoją siedzibę w Vireux-Molhain we Francji. Jest to zakład produkcyjny o powierzchni 24.000m². Posiada 2 wieże granulacyjne co pozwala na produkcję 100.000 ton nawozów granulowanych rocznie. Klientami FCA Fertilisants są dystrybucje i hurtownie produktów rolnych.

FERTILUX SA 

Firma istnieje od 2000 roku i zajmuje się produkcją, sprzedażą i transportem rozwiązań nawozowych wyprodukowanych w fabryce w Grevenmacher w Wielkim Księstwie Luksemburga. Zajmuje się całą logistyką produktów wytwarzanych w grupie. Zarządza również całą działalnością eksportową produktów wytwarzanych przez FCA Fertilisants.

ALLIANCE AGRICOLE 

Firma utworzona w 2014 roku prowadzi działalność handlową w zakresie wszystkich produktów rolnych, nasion, pestycydów, nawozów i pasz dla zwierząt. Siedziba firmy znajduje się w Attigny, w Ardenach we Francji.

AGRI RIOM SARL 

Firma handlowa asortymentu rolnego z dwoma punktami handlowymi otwartymi dla klientów indywidualnych w Cantal i w Puy de Dôme we Francji.

AFRIKA FERTILIZERS COMPANY Ltd 

Firma handlowa asortymentu rolnego z dwoma punktami handlowymi otwartymi dla klientów indywidualnych.

INTELLECTUAL PROPERTY MONITOR SA 

Działalność firmy polega na zarządzaniu, rozwoju i promocji wszystkich patentów, marek, modeli i innych praw własności intelektualnej Grupy SHFC.

SMF BELGIQUE SARL 

Spółka prowadzi działalność w zakresie magazynowania. Jest to teren o powierzchni 1.500 m² w pobliżu terenu przemysłowego Vireux-Molhain, który zwiększa pojemność magazynową nawozów FERTILUX i FCA Fertilisants.

TMF SLOVAKIA s.r.o 

Spółka-FCA Fertilisants  międzynarodowej firmy transportowej, posiada własną flotę ciągników siodłowych. Zapewnia dostawy produktów wytwarzanych w grupie w całej Europie, przede wszystkim w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii.

CONTACTEZ-NOUS