SZKOLENIA

Cykl roczny

 • SZKOLENIA

SZKOLENIE
w zakresie aktywności biologicznej i żyzności gleb

Szkolenie odbywa się w ciągu trzech dni w Grevenmacher w Luksemburgu.

Składa się ono z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej w ramach pilotażowej farmy dla klienta. Kultura, którą uczestnicy odwiedzą podczas tego szkolenia, znajduje się w fazie przejściowej, przechodząc od intensywnych praktyk rolniczych do nowych praktyk rolniczych uwzględniających żyzność gleby.

Zainteresowanie tym szkoleniem polega między innymi na śledzeniu pełnego cyklu prowadzonych upraw, od siewu do zbiorów. Trzy dni szkolenia są zatem prowadzone w sposób ciągły w kolejnych miesiącach:

Moduł 1: 15 lub 20 lutego 2020 r | Moduł 2: 1 lub 15 maja 2020 r. |  Moduł 3: 15 lub 20 września 2020 r.

Godziny: od 9:00 do 16:30.

Posiłki wliczone w cenę

W języku francuskim

Raport jest dostarczany każdemu uczestnikowi w ciągu dwóch tygodni każdego dnia szkolenia

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci.”
Antoine de Saint-Exupéry

ZAGWARANTOWANIE BOGATEGO DZIEDZICTWA GRUNTOWEGO

Gleby stają się coraz biedniejsze od ponad 20 lat. Chociaż wcześniejsze wyniki rolnictwa konwencjonalnego doprowadziły do przyspieszonego wzrostu plonów, dziś już tak nie jest. Plony ulegają stagnacji, ponieważ aktywność biologiczna gleby ulega osłabieniu. Równowaga glebowa, to zdrowie ludzkie i zdolność roślin do obrony przed patogenami.

Wzbogacenie życia biologicznego gleby ponownie pozwali nam odrodzić ziemię, która może zapewnić optymalne plony. Do tego dochodzi korzyść w postaci możliwości reagowania na przyszłe wyzwania środowiskowe i prawne: zmniejszenie podaży produktów fitosanitarnych, uwalnianie dwutlenku węgla do powietrza, zanieczyszczenie wód gruntowych oraz wartość odżywcza żywności.

W PROGRAMIE :
ŻYZNOŚĆ BIOLOGICZNA GLEB

Szkolenie w zakresie biologicznej żyzności gleby jest nową inicjatywą mającą na celu szkolenie rolników w zakresie technik zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania związane ze wzrostem produkcji, poszanowaniem środowiska i zdrowia ludzkiego są ważne. Rolnicy są teraz w stanie na nie odpowiedzieć. Szkolenie oferuje konkretne rozwiązania wspierające producentów w ich przemianach w celu sprostania nowym wyzwaniom i problemom związanym z rolnictwem.

Moduł 1: Od agroekologii do ochrony gleby - wprowadzenie i perspektywy

1.1 ZASADY AGROEKOLOGII

1.2 OD TWORZENIA SIĘ ZIEMI DO ROZUMIENIA PŁODNOŚCI

 • 1.2.1 Fizyka
 • 1.2.2 Środki chemiczne
 • 1.2.3 Organiczne

1.3 TO ŻYCIE KSZTAŁTUJE GLEBĘ: ROZWIJAJMY ŻYZNOŚĆ!

 • 1.3.1 Systemy korzeniowe i interakcje z glebą: rozwijajmy żyzność!
 • 1.3.2 Role fauny i mikroflory glebowej
 • 1.3.3 Struktura biologiczna
 • 1.3.4 Gospodarka wodna
 • 1.3.5 Substancje organiczne: zwiększenie efektywnego wskaźnika MO

Moduł 2: Zarządzanie chwastami, choroby upraw i mechanizacja

2.1 ZARZĄDZANIE CHWASTAMI I CHOROBAMI W ROLNICTWIE KONSERWATORSKIM

 • 2.1.1 Zastosowanie i ograniczenia PPP - ewolucja w kierunku NODU
 • 2.1.2 Rotacja upraw
 • 2.1.3 Stosowanie pokrywy roślinnej
 • 2.1.4 Symbioza roślin i mikroflora glebowa

2.2 MECHANIZACJA

 • 2.2.1 Jaką uprawę przyjąć?
 • 2.2.2 Jaki sprzęt stosować?
 • 2.2.3 Skupienie się na siewie bezpośrednim pod osłonami

Moduł 3: Produkcja azotu i produkcja węgla: Pomyślna rewolucja!

3.1 UPRAWA GATUNKÓW ROŚLIN I OCHRONY ROŚLIN

3.2 INTERESY ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

3.3 PRAKTYKOWANIE EKO-WYWROTNEGO NAWOŻENIA

3.4 CELE, ŚRODKI I PERSPEKTYWY OCHRONY GLEBY: ZWIĘKSZENIE BIOLOGICZNEJ ŻYZNOŚCI DO:

 • 3.4.1 Większa produktywność rolnictwa
 • 3.4.2 Bardziej rentowne rolnictwo
 • 3.4.3 Rolnictwo na rzecz dziedzictwa kulturowego
 • 3.4.4 Czystsze rolnictwo: bioremediacja i składowanie CO2 w glebie
 • 3.4.5 Zdrowe rolnictwo dla zdrowia ludzkiego

CONTACTEZ-NOUS