UŻYTKI ZIELONE

  • UŻYTKI ZIELONE
prairie

UŻYTKI ZIELONE
UPRAWA

Cele tak zwanych „trwałych” naturalnych użytków zielonych różnią się od celów tymczasowych użytków zielonych. Dlatego też wskazane jest dostosowanie zasad kulturowych w oparciu o specyfikę poszczególnych łąk.

Utrzymanie dobrej jakości łąk w średnim i długim okresie czasu jest równoznaczne z wydajnością suchej masy i wartością odżywczą. Utrzymanie to opiera się na dwóch podstawowych filarach znanych hodowcom: zarządzaniu masą organiczną i odczynem pH gleby.

NASZA RADA

W celu wspierania rozwoju roślin strączkowych, będących oznaką wysokiej jakości upraw traw, konieczna jest walka z naturalnym zakwaszeniem gleby. Jest ku temu kilka powodów:

  • Niektóre gatunki lub odmiany mają duże zapotrzebowanie na wapń
  • Brodawki roślin strączkowych ułatwiające gospodarkę azotem na działce najlepiej rozwijają się w glebie o pH> 6
  • Im bardziej pH jest neutralne, tym łatwiejsze jest zarządzanie materią organiczną w gospodarstwie.

Utrzymując dobre pH w glebie, równowaga pomiędzy mikroorganizmami jest optymalana, co ułatwia mineralizację i humifikację materii organicznej. Generuje to tony suchej masy z hektara i dobre wartości pokarmowe.


Czy zależy Ci na zapewnieniu maksymalnej wydajności trawy? Odkryj kompletne formuły do zarządzania pH gleby i ułatwienia zarządzania materią organiczną na Twoich łąkach.

Dla lepszej produkcji trawy na Twoich łąkach

Dzięki bioaktywatorom obecnym w prebiotykach Calkorium i Calkonutrium, mikroorganizmy rozmnażają się w glebie szybko i naturalnie. Rozmnażanie to pozwala na dobre przetwarzanie materii organicznej, zarówno w jednostkach nawożenia użytków zielonych, jak i w próchnicy, stymulując w ten sposób żyzność gleby.

Poprzez skuteczne zwalczanie zakwaszenia gleb na łąkach, rozwiązania proponowane przez FCA Fertilisants przynoszą korzyści wszystkim gatunkom roślin, zwiększając jednocześnie bogactwo i różnorodność upraw traw. Proponowane rozwiązania nawozowe promują plonowanie roślin trawiastych, zwiększając zarówno ilościowo, jak i w zakresie wartości pokarmowych.

CONTACTEZ-NOUS