ROZSIEWACZE NAWOZÓW
USTAWIENIA

Dokonać odpowiednich ustawień w celu optymalizacji korzyści płynących z zastosowania nawozów

 • Rozsiewacze nawozów ustawienia
Nitrogen fertilizers

USTAWIENIA
ROZSIEWACZY NAWOZÓW

Firma FCA Fertilisants od wielu lat współpracuje z producentami sprzętu do rozsiewania. Możliwość ustalenia tabel regulacyjnych urządzeń rolniczych w celu zoptymalizowania korzyści płynących z nawożenia jest niezbędna.

Ustawień dokonuje się w zależności od rodzaju rozsiewanego produktu, ale także zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i wymogami przepisów.

ZASADY
BEZPIECZEŃSTWO

Oprócz zwracania szczególnej uwagi na obchodzenie się z nawozami, należy wziąć pod uwagę pewne zasady bezpieczeństwa dotyczące jakości miejsca wysiewu.

KONTROLA STANU ROZSIEWACZA

 • Weryfikacja następujących elementów: czystość zbiornika, mieszadła, symetria zaworów i klap dozujących.
 • Smarowanie urządzeń regulacyjnych
 • Wymiana wszelkich zużytych części

ROZŁADUNEK NAWOZÓW

 • Weryfikacja składowania produktu na płaskiej powierzchni
 • Zrównoważenie obciążenia zbiornika z prawej i lewej strony

WORKI Z NAWOZAMI

 • Otwieranie worków z platformy umieszczonej nad zbiornikiem
 • Użycie odpowiedniego podnośnika do podnoszenia worków, upewniając się, że widelec nie ma ostrych krawędzi.

PLAC PRACY

 • Przed pracą:
  • Kontrola poziomu rozsiewacza
  • Ustawianie stojaków podnośnika i wysokości talerzy od podłoża

 • Podczas pracy:
  • Wyłączeniu WOM i mieszadła rozsiewającego przy zamkniętych klapach spustowych i zatrzymaniu ciągnika
 • Po pracy:
  • Sprawdzenie całkowitego opróżnienia zbiornika nawozowego
  • Czyszczenie urządzenia na sucho 

STOSOWAĆ ZGODNIE Z OPTYMALNYMI WARUNKAMI

Uzyskanie precyzyjnego rozsiewu pomaga ograniczyć straty. Jest to możliwe, jeśli warunki pracy są optymalne. Dlatego też należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

 • Prędkość wiatru musi być mniejsza, niż 15 km / h, aby uzyskać dobrą symetrię warstw wysiewających oraz równomierność dawki wysiewu.
 • Należy wziąć pod uwagę wilgotność gleby, aby ciągnik mógł jechać z zaplanowaną prędkością bez poślizgu, w celu skorzystania z regularnego przepływu. Celem jest uniknięcie kolein, które zmniejszają szerokość wysiewu i wysokość rozsiewacza nad ziemią.
 • Sucha pogoda zapewnia regularne przemieszczanie i opadanie granulatu na dno zbiornika, ponieważ nawozy pozostają suche

ARKUSZE USTAWIEŃ ROZSIEWACZA NAWOZÓW

Ustawienia podane są wyłącznie w celach informacyjnych i uwzględniają możliwość zmian gęstości z powodu wilgotności.

Odwiedź również tabele regulacji producenta na SULKY BUREL website

Nawozy: Vinazote®, Soufrazot®

Nawozy: Biosol, Calko NPK®, Myco’Sol®

Nawozy: Calko PK®, Neutraflore®, Neutracine®

Zobacz również tabele parametrów producenta w pliku KUHN website

Odwiedź również tabele regulacji producenta na AMAZONE website

Nawozy: CALKO 0/17/0, SPECIFLORE 17®, NEUTRAFLORE®, NEUTRACINE MAG®

ORIENTACYJNE PRZEPŁYWY : CALKO PK®, SPECIFLORE 17®, NEUTRAFLORE®, NEUTRACINE MAG®

DEBITS INDICATIFS 10 à 18 m

Odwiedź również tabele ustawień producenta na BOGBALLE website

Nawozy: Vinazote®, Soufrazot®

Nawozy: Biosol, Calko NPK®, Myco’Sol®

Nawozy: Calko PK®, Neutraflore®, Neutracine®

Odwiedź również tabele regulacji producenta na VICON KVERNELAND website

Ustawienia pojedynczego ziarna

Myco’Sol® Mikrogranulowany nawóz Mikrogranulator Zlokalizowany Myco’Sol® Nawóz

Mikrogranulowany
MONOSEM (sauf MX) :

Mikrogranulowany
MONOSEM (MX) :

NAWÓZ MONOSEM
(TYPE 18-46) :

Mikrogranulowany
KUHN RAUCH NODET :

Mikrogranulowany
VICON KVERNELAND :

CONTACTEZ-NOUS