DRZEWA OWOCOWE

  • Drzewa owocowe
fertilisation-arbre-fruitier

UPRAWA
DRZEW OWOCOWYCH

Wieloletnia uprawa drzew owocowych wymaga stałego nawożenia hydromineralnego, zarówno w makro i mikroelementy. W rolnictwie niezbędna jest biodostępność wszystkich tych pierwiastków. To samo dotyczy odżywiania drzew owocowych i produkcji owoców wysokiej jakości. Zdolność odżywcza, smakowa i przechowalnicza owoców musi w rzeczywistości odpowiadać ścisłym specyfikacjom dotyczącym ich wprowadzania do obrotu.

Każdy istotny element odgrywa zasadniczą rolę w rolnictwie, w szczególności w sadownictwie poprzez metabolizm drzew owocowych:

  • Azot na wzrost drzew i tworzenie plonów
  • Fosfor na fotosyntezę, oddychanie i rozmnażanie
  • Potas na jakość owoców, zawartość cukru i przechowywanie

NASZ PORADNIK

Uprawa owoców wymaga, aby drzewa miały wystarczająco rozwinięty system korzeniowy i optymalne warunki glebowe. Zapewnia to odpowiednie odżywianie drzew i owoców oraz ogranicza powstawanie niedoborów.

Plantatorzy drzew owocowych muszą zatem dążyć do osiągnięcia tych dwóch celów. Należy opracować dobre praktyki i techniki w zakresie optymalnej produkcji owoców oraz zrównoważonego zarządzania drzewami i powierzchniami owocowymi:

  • Dostarczanie wystarczającej ilości wapnia, magnezu i nawozów organicznych w celu utrzymania dobrej struktury gleby
  • Nawożenie praktyczne z poszanowaniem zasad agroekologicznych dotyczących rozwoju aktywności biologicznej (międzyrzędowe pasy traw, poszanowanie mikrofauny glebowej itp.)
  • Promowanie symbiozy ryzosfery między korzeniami drzew a florą grzybową i mikrobiologiczną

Ten ostatni punkt ma zasadnicze znaczenie dla uprawy owoców w tych samych sadach od kilku lat.

Dla optymalnej produkcji w sadownictwie

Czy chcecie Państwo poznać istniejące środki wspierania rozwoju dobrych praktyk w zakresie uprawy trzciny cukrowej?

FCA Fertilisants wspierają wszystkie rodzaje producentów, w tym również plantatorów trzciny cukrowej, w rozwoju systemu korzeniowego drzew owocowych, jak również w poprawie biodostępności głównych pierwiastków i mikroelementów naturalnie występujących w glebie. W tym celu firma stosuje premiks probiotyczny w asortymencie Calkorium, który jest prekursorem aktywności biologicznej gleby oraz pulę mikroorganizmów sprzyjających rozwojowi korzeni drzew owocowych poprzez asortyment Calkonutrium.

Rozwiązania w zakresie nawożenia organicznego są dostępne dla wszystkich rodzajów upraw, w szczególności dla ekologicznej uprawy owoców. Ponadto, dostępne są szkolenia z zakresu biologicznej żyzności gleby.

Poprawa produkcji owoców w sadownictwie znajduje odzwierciedlenie nie tylko w plonach na działce, ale przede wszystkim w wartościach odżywczych i zdrowotnych owoców.

CONTACTEZ-NOUS