SUPLEMETACJA NAWOŻENIA
CALKONUTRIUM

Dla optymalnego wzrostu i zdrowia roślin

  • suplemetacja nawozenia

ZWROTY SKONSOLIDOWANE
PRZEZ ŻYZNOŚĆ GLEBY I ZDROWIE ROŚLIN

Suplementy nawozowe FCA Calkonutrium są innowacyjnym rozwiązaniem, działającym na trzy elementy: równowagę glebową, jakość i wielkość plonów, a także na naturalną odporność roślin na choroby.

Ilość materii organicznej, aktywność mikroorganizmów i optymalizacja pH są niezbędne do zwiększenia plonów i żyzności roślin w glebie. Calkonutrium pozwala na skuteczną inokulację mikroorganizmów w glebie. W ten sposób, dzięki działaniu mikroorganizmów, roślina optymalnie wchłania składniki odżywcze, a także korzysta z naturalnej higienizacji, która rozwija się w glebie. Higienizacja ta jest możliwa, ponieważ mikroorganizmy zajmują miejsce w glebie kosztem patogenów, co sprawia, że rośliny są bardziej odporne na choroby. Pozwala to na zwiększenie jakości ,ilości plonów i żyzności gleby.

fertilisation
Calkonutrium ® jest naszym premiksem składnikiem naszej gamy suplementów nawozowych z dodatkiem mikroorganizmów. Każdy z tych mikroorganizmów jest zdeponowany w Instytucie Pasteura.

DZIAŁANIE PREMIKSU
Calkonutrium

Calkonutrium to pożywna mieszanka mikroorganizmów dodawana bezpośrednio do granulek nawozów. Po wysypaniu mikroorganizmy odżywiają się w sposób naturalny, a następnie łączą się w odpowiednich niszach ekologicznych, zapewniając w ten sposób doskonałe zaszczepienie gleby. Technika inokulacji gleby dla nawozów FCA Fertilisants jest sprawdzona i opatentowana.

Po rozprowadzeniu granulek mikroorganizmy są wystarczająco aktywne, aby zajmować przestrzeń w glebie i ograniczać rozwój patogenów. Dzięki temu roślina jest chroniona przed chorobami i powoduje naturalną higienizację gleby. Mikroorganizmy dodawane do naszych formuł Calkonutrium są dobierane specjalnie do upraw, roślin, klimatu i gleby. Korzystają również z pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez ANSES (Krajowa Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska i Higieny Pracy), pozwalającego na mieszanie ich z materiałami nawozowymi.

Oprócz wzmacniania zdrowia roślin, Calkonutrium pozwala na zrównoważony wzrost i pracę mikroorganizmów inokulowanych w glebie. Działanie to promuje ustanowienie eko-odpowiedzialnego nawożenia, które ma wpływ na przekształcanie materii organicznej:

  • Humus, który zwiększa hydro-mineralną zdolność magazynowania w glebie.

  • Naturalne składniki odżywcze dostępne bezpośrednio dla roślin.

Calkonutrium przywraca równowagę, higienizuje i energetyzuje życie organiczne każdej kultury. Jego działanie oferuje jakościowe, ilościowe i zrównoważone plony poprzez ochronę zdrowia roślin i naszego środowiska.

Fertilisants ble

Twój test gleby

Analiza gleby jest warunkiem wstępnym, określającym składniki pokarmowe, które powinny być dostarczone, aby zapewnić naturalną równowagę upraw i spełnić specyficzne potrzeby roślin.

Wiedziałeś? Zgodnie z Międzynarodową Konwencją Ochrony Roślin, rozprzestrzenianie się patogenów wciąż rośnie na całym świecie. Oprócz zidentyfikowania elementów niezbędnych do przywrócenia równowagi w glebie, analiza pomaga określić występowanie ewentualnych chorób.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać trwałą poprawę w zakresie efektów  ilościowych i jakościowych.

GAMA SUPLEMENTÓW NAWOZOWYCH

Fertilisation calknutrium

Suplementy nawozowe z Calkonutrium

Gama suplementów nawozowych Calkonutrium jest produkowana z naturalnych surowców, w tym mikroorganizmów zdeponowanych w Instytucie Pasteura. Oprócz nawilżania i wzmacniania równowagi w glebie, jego wkład wzmacnia zdrowie roślin, pozwalając im skuteczniej walczyć z chorobami. Oczywiście, z poszanowaniem ekosystemów, niektóre rozwiązania opracowane z premiksu Calkonutrium zostały specjalnie certyfikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Suplementy nawozowe Calkonutrium oferują optymalne działanie na równowagę agronomiczną gleby oraz na zdrowie roślin. Umożliwiają one tym samym czerpanie korzyści z jakościowych i ilościowych zysków w krótkim i długim okresie.

CO ONI MYŚLĄ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

CONTACTEZ-NOUS