LUCERNA

  • LUCERNA
alfalfa-flower

UPRAWA
LUCERNY

Roślina pastewna bogata w białko.

Stanowi doskonałe uzupełnienie racji żywnościowych dla przeżuwaczy. Ta roślina jest bardzo popularna wśród hodowców z przeznaczeniem na zielonkę, paszę, susz, siano lub kiszonkę. Stanowi też dobre stanowisko dla kolejnych upraw.

NASZA RADA

Rośliny te żyją w symbiozie z bakteriami Rhizobium meliloti, które mają zdolność wiązania azotu obecnego w powietrzu i tym samym udostępniania go roślinom. Symbioza ta może być ograniczona przez różne czynniki abiotyczne, które zakłócają system korzeniowy lucerny lub rozwój bakterii Rhizobium. Jako takie możemy przytoczyć:

  • Nadmiar wody tworzący warunki beztlenowe
  • Susza
  • Niski odczyn pH gleby

Wszystkie praktyki ograniczające te czynniki maksymalizują plony rosnącej lucerny.

Na przykład wapnowanie nie tylko pomaga w walce z zakwaszeniem, ale także wzmacnia strukturę gleby, aby była odporna na zagęszczenie, co pozwala na dostęp tlenu, a przede wszystkim zapewnia wystarczające zaopatrzenie w wapń niezbędny do rozwoju rośliny. Podobnie, wszystkie praktyki mające na celu lepszy rozwój systemu korzeniowego  wiążą się z walką z suszą i powiększają niszę ekologiczną ryzosfery, pozwalając na symbiotyczną relację między rośliną a Rhizobium meliloti.

Dla lepszej produkcji

Chcesz dowiedzieć się więcej o dostępnych środkach służących do zwiększenia ilości brodawek u nasady lucerny?

Umożliwiając rozwój mikroorganizmów w rizosferze, prebiotyczny premiks nawozów z Calkorium i suplementów nawozowych z Calkonutrium stwarza optymalne warunki do stymulowania symbiotycznej relacji między lucerną a bakteriami Rhizobium. W ten sposób, poprzez dalszy rozwój systemu korzeniowego, roślina jest bardziej odporna na różne obciążenia abiotyczne podczas startu. co przyczynia się do wzrostu plonu z hektara.

CONTACTEZ-NOUS