ZBOŻA

  • Zboża
Céréales à paille

ZBOŻA

Zboże jest uprawiane we Francji na ponad 7 milionach hektarów, czyli na ponad 1 z 6 hektarów całkowitej powierzchni rolnej Francji. Ten rodzaj produkcji obejmuje wiele odmian w zależności od gatunku: pszenicę , jęczmień, pszenżyto, owies i inne.

Jeśli jesień charakteryzuje się kiełkowaniem nasion i wzrostem siewek, to na wiosnę rozwija się ulistnienie, łodygi się wydłużają. Ziarna są formowane i wypełniane pod koniec cyklu. Poza zimą roślina będzie się odżywiać przez cały cykl.

Produkcja zbóż, takich jak np. pszenica, ma dwa cele:

  • Kontynuacja produkcji ziarna i odżywianie go
  • Zwiększenie zawartości białka

NASZ PORADNIK

Aby spełnić te dwa równoległe cele, uzasadnienie nawożenia zawiera trzy kryteria:

  • Dawka całkowita
  • Ilość poszczególnych dawek
  • Forma nawozu

Dawka całkowita wynika z potrzeb rośliny oraz zawartości składników znajdujących się w glebie. 

Wielkość dawki obejmuje:

  • długość okresu wegetacji
  • straty składników
  • mineralizacja resztek pożniwnych

Etap mineralizacji ma zasadnicze znaczenie dla uczynienia biodostępnych dla roślin pierwiastków mineralnych naturalnie występujących w glebie. Mineralizacja jest gwarancją skuteczności dobrego odżywiania w całym cyklu wegetacyjnym aż do zbiorów, co zapewnia plon w odpowedniej ilości i jakości ziarna.

Szukasz innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią optymalne odżywianie Twoich zbóż? Dowiedz się, jak zwiększyć biodostępność składników odżywczych i zapewnić optymalne odżywianie azotem dla uzyskania wysokiej jakości plonów zbóż.

Dla lepszej produkcji zbóż

Calkorium i Calkonutrium pozwalają na zwiększenie rzeczywistego współczynnika wykorzystania nawozów poprzez odpowiednią aktywność biologiczną i mineralizację materii organicznej.

Stworzone w celu umożliwienia rozwoju bakterii i grzybów zdolnych do mineralizacji i nawilżania, prebiotyczne premiksy z Calkorium i Calkonutrium maksymalizują plony zarówno ilościowo jak i jakościowo dla rolników. Umożliwiają one tym samym przekształcenie materii organicznej w przyswajalne elementy nawozowe i humus, wspomagające odżywianie upraw zbóż.

CONTACTEZ-NOUS