ANALIZA GLEBY
MONITORING TERENOWY

Analiza gleby i określenie potrzeb żywieniowych roślin w zakresie plonów jakościowych i diety bogatej w składniki odżywcze

  • ANALIZA GLEBY

ANALIZA GLEBY
I AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ

analyse-de-sol

FCA Fertilisants oferuje swoim klientom przeprowadzenie analizy gleby w celu wsparcia ich w opracowaniu planu nawożenia dostosowanego do ich upraw i rodzajów gleby.

Analiza gleby jest warunkiem koniecznym do zagwarantowania nawożenia dostosowanego do potrzeb upraw, zgodnie z ich kontekstem glebowo-klimatycznym. Dodawanie dużych ilości nawozu do gleby nie gwarantuje uzyskania lepszych plonów. Jedynie wyniki analizy mogą pozwolić na właściwe zbilansowanie składników w celu odżywiania roślin zgodnie z ich specyficznymi potrzebami.

Analizę próbek gleby przeprowadza się w laboratorium. Pod uwagę branych jest kilka elementów:

  • Zawartość istotnych makro i mikroskładników
  • Odczyn pH
  • Struktura i granulometria gleb
  • Zdolność zatrzymywania wody
  • I najistotniejsze : aktywność biologiczna gleby i wzrost zawartości materii organicznej

KOMPLETNY ZESTAW DO ANALIZY
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA

Praktyki i metody stosowane w rolnictwie muszą uwzględniać różne wyzwania: wyższy poziom rentowności, środowisko naturalne, a także zdrowie zwierząt i ludzi.

FCA Fertilisants nie tylko oferuje usługę analizy gleby, ale także analizuje wartości spożywcze w zatwierdzonych laboratoriach, gwarantując rolnikom wysoki poziom jakości zbieranych produktów. Ponieważ praktyki rolnictwa ekologicznego mogą być czasami nadużywane, tylko analiza pozostałości pestycydów i składników odżywczych gwarantuje jakość żywności. Analiza żywności docelowej:

  • Poziom pozostałości pestycydów
  • Koncentracja witamin i składników mineralnych
  • Inne składniki odżywcze specyficzne dla analizowanej żywności

BEZPŁATNA PORADA

Czy otrzymałeś wyniki swojej analizy? Skorzystaj z bezpłatnych, spersonalizowanych porad, aby poprawić trwałość swoich plonów poprzez eko-rozwój nawożenia.

INNE ŚWIADCZENIA
WYNIKAJĄCE Z ANALIZ

Analiza gleby i analiza żywności są niezbędne w celu rozwiązania różnych problemów: wypłukiwanie, stres wodny, słaby rozwój systemu korzeniowego roślin, obecność patogenów, redukcja materii organicznej w glebie, niska koncentracja składników odżywczych w roślinach, itp. Ich wyniki umożliwiają ukierunkowanie na to, co powinno być wniesione do gleby i roślin, ale także skuteczne przestrzeganie procesów zrównoważonego rolnictwa.

Bioremediacja gleby

Bioremediacja gleby jest procesem, który ma na celu jej oczyszczenie. Organizmy żywe są zatem wykorzystywane do rozkładu szkodliwych dla ekosystemów zanieczyszczeń, które rozprzestrzeniają się w ziemi i w wodzie. Mikroorganizmy odgrywają ważną rolę w zmniejszaniu zanieczyszczenia toksycznymi pestycydami i w zmniejszaniu poziomu dwutlenku węgla środowiska. Proces bioremediacji jest wspierany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska.

Rolnictwo chroniące środowisko

Rolnictwo konserwatorskie stosuje metody, które mają na celu regenerację aktywności biologicznej gleby w celu zwiększenia jakości i ilości plonów, a także zmniejszenia zanieczyszczenia ekosystemów. Metody te zapewniają minimalną uprawę roli, optymalizację występujących w glebie gatunków roślin, trwałą okrywę gleby oraz eko- nawożenie.

CONTACTEZ-NOUS