ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE NAWOŻENIA
PRÓBY TERENOWE

Porównanie i weryfikacja skuteczności ekoroztworów nawozowych

 • Próby Terenowe

NOWATORSKIE FORMUŁY

Wyniki badań terenowych są efektem prowadzonych programów badawczych i rozwojowych. Innowacyjne receptury są tworzone w sposób ciągły i powstają z opatentowanych przez FCA Fertilisants premiksów z Calkorium® i Calkonutrium®.

Wysiłki podejmowane w dziedzinie badań i rozwoju wynikają z konieczności sprostania różnym wyzwaniom, przed którymi stoją producenci na całym świecie. Dlatego też rolnicy regularnie zabiegają Firmę FCA o opracowanie innowacyjnych rozwiązań.

field-trial-corn

OD LABORATORIUM DO UWIERZYTELNIENIA
PRÓBY TERENOWE

Od momentu powstania FCA Fertilisants przeprowadziło kilkaset testów skuteczności oferowanych preparatów Calkorium i Calkonutrium. Rozwiązania nawozowe są najpierw badane w laboratorium, a następnie testowane w różnych gospodarstwach doświadczalnych, u partnerów FCA Fertilisants. Po uzyskaniu skuteczności  „dobrych praktyk doświadczalnych”, dział badań i rozwoju przystępuje do standaryzacji receptur, co pozwala marce na wdrażanie produktów z pozwoleniami  wydanymi przez ANSES.

Niektóre testy są powtarzane przez kilka lat, tak aby były potwierdzone statystycznie, w różnych warunkach i przy dużej zmienności zjawisk zewnętrznych: pogody, rotacji, wypłukiwania i innych.

Nawozy i suplementy nawozowe mogą być zatem oferowane rolnikom w celu dostosowania się do specyficznych potrzeb i warunków każdej uprawy. Analizy te pozwalają również ekspertom marki zaoferować odpowiednie doradztwo na podstawie planów nawożenia dostosowanych do każdego gospodarstwa.

PORÓWNANIA
I WYNIKI

Próby terenowe są niezbędne do pomiaru skuteczności eko- nawozów FCA. Możliwe są dwa rodzaje badań. Oferowane nawozy i suplementy nawozowe mogą być porównywane z nawozami syntetycznymi lub badane pod kątem ewolucji plonów roślin w porównaniu z kontrolą.

Skuteczność rozwiązań FCA Fertilisants jest już udowodniona. Korzyści wynikające z poprawy jakości upraw poprzez zastosowanie produktów tej marki są wyraźnie korzystne i atrakcyjne w porównaniu z początkową inwestycją w produkty.

Test upraw kukurydzy

+ 22,6% T / ha
Test pozwala nam zobaczyć ewolucję kukurydzy w Ardenach w porównaniu z kontrolą. Skuteczność eko-roztworu Calkorium przez FCA Fertilisants została przetestowana w lokalnym zastosowaniu. Wyniki są następujące:
 • + 3,3 T DM/ha kiszonki kukurydzianej, przyrost 22,6%.
 • + 2,791,5 FU/ha, czyli potencjalny zysk z hektara 3.490 litrów mleka lub 620 kg mięsa.
 • Test upraw pszenicy

  -20 kg azotu / ha
  W teście porównano roztwór Calkorium z nawozów FCA z innym 33,5% roztworem azotu amonowego. Porównanie zostało przeprowadzone na uprawie pszenicy znajdującej się w rejonie Mozy we Francji. Skuteczność oferowanego przez markę ekoroztworu została przetestowana w aplikacji lokalnej. Wyniki są następujące:
 • Zmniejszenie całkowitej dawki azotu o 20 kg N/ha
 • + 1,5 qtx / ha
 • CONTACTEZ-NOUS