RZEPAK

  • RZEPAK

UPRAWA RZEPAKU

colza

Płodozmian uwzględniający uprawę rzepaku może utrudnić rozwój niektórych chwastów, które często pojawiają się wraz z innymi uprawami. Rzepak zasiany pod koniec lata umożliwia pobieranie azotu jesienią, a tym samym ograniczenie strat tego pierwiastka poprzez wymywanie w okresie zimowym.

Wzrost roślin jest bezpośrednio związany z warunkami siewu i rozwojem odpowiedniego systemu korzeniowego. Rzepak może przejawiać symptomy braku lub nadmiaru wody, zbyt niski odczy pH gleby lub słabą biodostępność azotu i fosforu. Wszystkie te czynniki ograniczające mają zatem wpływ na różne kryteria plonów podczas zbiorów: wielkość produkcji, zawartość oleju w nasionach itp. 

Rzepak jest uprawiany we Francji i na szerszą skalę międzynarodową, do różnych celów:

  • Żywność
  • Pasza dla zwierząt (makuchy)
  • Produkcja biopaliw

Rzepak, znany również jako Brassica napus, jest produkcją o wielu zastosowaniach, szczególnie na kontynencie europejskim.

NASZ PORADNIK

Istnieją rozwiązania i praktyki dopasowane do rodzaju gleb i systemów produkcji w celu zapewnienia optymalnej wydajności. Odkryj odpowiednie porady, które powinny być stosowane w celu wspierania szybkiego rozwoju systemu korzeniowego, niezależnie od poszczególnych warunków i powierzchni uprawy :

  • Kontrolowanie pH gleby poprzez wprowadzanie zmian w nawożeniu
  • Płytki siew
  • Stymulowanie aktywności biologicznej
  • Lokalizacja dostepności fosforu i azotu

Chcesz spersonalizowanej porady na temat uprawy rzepaku? Dowiedz się, jak zwiększyć zawartość oleju w nasionach, zoptymalizować Twoją produkcję.

Dla optymalnej produkcji rzepaku

FCA Fertilisants oferują nawozy z Calkorium oraz suplementy nawozowe z Calkonutrium,  które ułatwiają przyswajanie składników pokarmowych przez rzepak, a także wspomagają rozwój jego systemu korzeniowego.

Proponowane rozwiązania sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów, w szczególności poprzez inokulację szczepów w glebie, co zwiększa ilość naturalnych składników pokarmowych dla rośliny. Elementy te stymulują aktywność biologiczną, przywracają równowagę pH gleby, a tym samym rozwijają uprawę rzepaku.

Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań zwiększa się plon roślin zarówno ilościowo, jak i jakościowo, w szczególności dzięki zawartości oleju w nasionach.

CONTACTEZ-NOUS