Nawożenie w 2021 r.: Przyjęcie dobrych praktyk

  • Article PL
  • Nawożenie w 2021 r.: Przyjęcie dobrych praktyk

Oprócz Covid 19, rok 2021 odznacza się ogólną świadomością ekologiczną i zdrowotną. Zarówno konsumenci, politycy, jak i rolnicy poruszają różnorodne problemy związane ze społeczeństwem. Wśród tych wyzwań: brak równowagi środowiskowej, który ma wpływ na zdrowie istot żywych, w tym ludzi. Nawożenie odgrywa ważną rolę w równowadze gleby, zanieczyszczeniu środowiska, a co za tym idzie, zdrowiu ludzi. Dlatego w 2021 roku należy przyjąć dobre praktyki nawozowe.

Przestarzała koncepcja nawożenia

 

Przez długi czas nawożenie przyjazne dla środowiska polegało na nawożeniu gleby nawozami zawierającymi tylko główne pierwiastki: fosfor, potas, azot, siarkę itp. Niestety ta koncepcja nawożenia gleby jest przestarzała. I nie bez powodu: stosowanie nawozów sztucznych opartych na głównych pierwiastkach w połączeniu z pewnymi tradycyjnymi praktykami rolniczymi wpływa na zubożenie gleb. To zubożenie przejawia się w stagnacji plonów. Dziś gleby muszą przede wszystkim znaleźć życie organiczne, w tym mikroorganizmy i inne żywe organizmy, takie jak dżdżownice. Nawożenie przyjazne środowisku w 2021 r. jest więc nawożeniem, które zaspokaja potrzeby żywieniowe gleby, zapewniając jej równowagę i równowagę roślin.

Zrównoważyć glebę

 

Gleba zrównoważona to gleba o neutralnym odczynie pH zawierająca życie organiczne. Wartość pH może być optymalna dzięki zastosowaniu rozwiazań pochodzenia roślinnego. Z drugiej strony życie organiczne ma być naturalne i widoczne na przykład poprzez skoncentrowaną obecność dżdżownic. Gdy życie biologiczne gleby jest słabe, należy stosować rozwiązania, aby maksymalnie ograniczyć zbędne uprawki. Celem tej praktyki jest umożliwienie organizmom glebowym zajęcia ich miejsca i wykonywania swojej pracy w celu wzbogacenia gleby. W tym celu stosowanie eko-alternatywnego nawożenia stymuluje mikroorganizmy glebowe z poszanowaniem środowiska.

Zaspokajanie potrzeb żywieniowych roślin

 

Podobnie jak ludzie, roślina musi optymalnie przyjmować i przyswajać żywność, składniki odżywcze, aby była zdrowa. Aby to zrobić, potrzebuje różnych składników odżywczych w odpowiednich ilościach: ani za dużo, ani za mało. Mężczyzna, który je za dużo chleba, a za mało owoców, prawdopodobnie będzie miał niedobór witamin. To samo dotyczy roślin: jeśli zużyje dużo fosforu, azotu lub potasu, a za mało cynku lub boru, będzie miała niedobory. Właściwe nawożenie polega zatem na analizie potrzeb rośliny, aby zaproponować jej specjalnie dostosowaną formułę nawozową. Regularne badania gleby pomagają właściwie na nie odpowiedzieć. W 2021 r. stosowane formuły nawozowe muszą składać się z głównych pierwiastków, mikroelementów, zdolnych do zwiększenia aktywności biologicznej gleby.

CONTACTEZ-NOUS