CALKORIUM
NAWOZY

Dla optymalnego wzrostu roślin

  • CALKORIUM NAWOZY

JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE
PLONY

Nawozy FCA z Calkorium to innowacyjne rozwiązania, działające na równowagę i żyzność gleby, a także na jakość i ilość plonów.

Potencjał plonotwórczy gleby jest zróżnicowany w zależności od różnych elementów: równowagi naturalnej, pH, zawartości materii organicznej i aktywności biologicznej. Na przykład, niskie pH powoduje zmniejszenie aktywności biologicznej gleby, a tym samym zmniejszenie jej mineralizacji i humifikacji. Przekłada się to konkretnie na prawie całkowity brak dżdżownic, co świadczy o braku dynamiki życia w glebie. Ze względu na niską zawartość materii organicznej w glebie, istnieje ograniczenie wzrostu plonów rolnych.

Nawozy wzbogacone o Calkorium są przygotowane w celu odżywiania i rozwijania życia w glebie, co zwiększa rezerwy składników mineralnych. Zawierają one różne pierwiastki: fosfor, azot, potas, siarkę i inne. Nawozy te odżywiają rośliny i zwiększają aktywność biologiczną gleby. Zwiększa to mineralizację materii organicznej, która jest odpowiedzialna m.in. za poziom plonów i żyzność gleby.

calkorium

DZIAŁANIE
CALKORIUM

Calkorium jest naturalnym premiksem, który spełnia limity obserwowane przy stosowaniu nawozów chemicznych. Dodany do naszych nawozów odżywia mikroorganizmy naturalnie występujące w glebie. Premiks działa na bioróżnorodność w glebie, co pozwala na lepsze przyswajanie składników odżywczych przez rośliny. Pełni również rolę bioaktywatora w odniesieniu do wszystkich składników mineralnych: fosforu, azotu, potasu i innych.

Zaletą Calkorium jest lepsza dostępność makroelementów oraz mikroelementów niezbędnych dla roślin.

Fosfor jest wymagającym pierwiastkiem, który musi być stosowany na polach możliwie jak najbliżej rośliny w odpowiednim czasie i miejscu. Degradacja fosforu powoduje brak asymilacji jego przez roślinę. Poprzez odżywianie bakterii glebowych Calkorium umożliwia wydzielanie enzymów, które rozpuszczają fosfor w optymalny i trwały sposób.

Azot chemiczny powoduje problemy środowiskowe poprzez wymywanie pozostałości azotanów do wód gruntowych, jeśli nie jest odpowiednio zarządzany. Poprzez reaktywację systemu mikrobiologicznego gleb, poprzez  Calkorium optymalizuje się wchłanianie azotu przez rośliny. Zmniejsza to ilość potrzebnego nawozu i ogranicza ryzyko wymywania azotu chemicznego, gdy żywotność gleby jest zbyt niska.

Potas może również wypłukiwać się. Jest to tym bardziej problematyczne w przypadku rozwiązań na bazie chlorku potasu, którego zawartości chloru są szkodliwe dla życia w glebie i odżywiania roślin. Rozwiązania oferowane przez FCA Fertilisants skonstruowane są zasadniczo z siarczanu potasu, mniej wymywalnego niż chlor. Poprzez optymalizację wchłaniania potasu przez roślinę, Calkorium ogranicza wymywanie. Jest to możliwe dzięki naturalnej mocy chelatowania i rewitalizacji życia w glebie.

Siarka pochodzenia roślinnego sprzyja interakcjom pomiędzy pierwiastkami występującymi w naszych nawozach, w szczególności azotem. Calkorium, stymulując życie w glebie, wzmacnia korzystne działanie siarki pochodzenia roślinnego i stymuluje interakcje między siarką a azotem (obecność jednego z tych pierwiastków w glebie sprzyja asymilacji drugiego).

Twój test gleby

Analiza gleby jest warunkiem koniecznym, aby zapewnić stosowanie właściwych elementów w zależności od uprawy i w ilości dostosowanej do potrzeb żywieniowych roślin. I to nie tylko po to, aby odpowiedzieć na naturalną równowagę Państwa gleby.

Czy wiesz? Wysiewanie dużej ilości nawozów w celu zwiększenia plonów często nie jest skuteczne i może mieć negatywny wpływ na plony i środowisko. Przeprowadzając analizę, można poznać elementy i ilość nawozu niezbędną do przywrócenia równowagi życiowej gleby. Takie przywrócenie równowagi wzbogaca zbiory, co ma pozytywny i trwały wpływ na plony.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać trwałą poprawę w zakresie efektów  ilościowych i jakościowych.

ZAKRESY W Calkorium

calkorium colza

Calko Pro

Seria Calko Pro z Calkorium oferuje nawozy azotowe, które pomagają roślinom wchłaniać więcej azotu naturalnie obecnego w glebie. Nawozy te bezpośrednio rewitalizują życie w glebie, przekształcają materię organiczną i gwarantują lepszą synergię pomiędzy azotem, a siarką pochodzenia roślinnego.

Nawozy z serii Calko Pro stopniowo zmniejszają ilość rozsiewanych nawozów azotowych, dzięki czemu rośliny zużywają azot w sposób zrównoważony i niezależny. Rozwiązania te odgrywają również ważną rolę w zmniejszaniu zanieczyszczenia środowiska poprzez redukcję pozostałości azotanów w glebie lub w wodach gruntowych.

Calko PK

Gama Calko PK z Calkorium oferuje nawozy podstawowe, które stanowią odpowiednie rozwiązanie do rozpoczęcia uprawy. Tworzą one żyzne środowisko, pomagając roślinie rosnąć tak, aby mogła w sposób zrównoważony walczyć z agresją patogenną.

Nawozy z serii Calko PK tworzą zdrowe środowisko, które ułatwia odżywianie roślin. Umożliwiają roślinom stałą absorpcję fosforu i potasu, zapobiegając ich degradacji lub wymywaniu. Rozwiązania z serii Calko PK zwalczają również wymywanie i degradację poprzez optymalizację wchłaniania składników pokarmowych przez rośliny.

calkorium sol
calkorium ble

Calko NPK

Gama Calko NPK z Calkorium oferuje równowagę azotu, fosforu, potasu i siarki dostosowaną do specyficznych potrzeb rośliny i naturalnego bogactwa gleby. Oferują one wchłanianie pierwiastków, które jest zarówno na tyle szybkie, aby skorygować konkretny problem, jak i na tyle wolne, aby roślina mogła się trwale odżywiać.

Nawozy z serii Calko NPK wytwarzane są głównie z surowców pochodzenia naturalnego. Nawozy NPK w FCA Fertilisants zwiększają absorpcję jednostek nawozowych o około 30% w porównaniu z nawozami syntetycznymi dostępnymi na rynku.

Calko PH

Zakres pH Calko z Calkorium składa się głównie z wapnia i magnezu, które korzystnie utrzymują strukturę i pH gleby. Roztwory te działają bezpośrednio na rozwój korzeni roślin i umożliwiają optymalne warunki kiełkowania. Dostosowane do wszystkich rodzajów gleb, Calko PH pomaga kontrolować odczyn powierzchniowy pH i zwalczać jego negatywne skutki.

Walcząc z kwasowością, nawozy z serii Calko PH wzmacniają aktywność biologiczną, a tym samym zwiększają żyzność gleby.

calkorium herbe
calkorium vigne

Bio Nutrium

Gama Bio’Nutrium Calkorium jest specjalnie zaprojektowana z surowców pochodzenia naturalnego, zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. W ten sposób każdy wkład oferowany przez formułę Bio’Nutrium optymalizuje co najmniej jeden etap naturalnego cyklu gleb i roślin. Certyfikowane rozwiązania odpowiednie dla rolnictwa ekologicznego respektują naturalne ekosystemy.

Nawozy z gamy Bio Nutrium wzmacniają cykl procesów organicznych odpowiedzialnych za równowagę agronomiczną gleby. Wzmacniają w tym celu dynamikę dostępności głównych składników, które je tworzą: fosforu, potasu, azotu, itp.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ODŻYWKACH DO NAWOŻENIA 

CO ONI MYŚLĄ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

CONTACTEZ-NOUS