GLEBA
MIKROORGANIZMY

Promowanie aktywności biologicznej gleby w celu zwiększenia witalności i zdrowia roślin

  • GLEBA MIKROORGANIZMY

REWOLUCJA
MIKROORGANIZMY

FCA Fertilisants oferuje rozwiązania w zakresie nawożenia, które rozwijają i stymulują mikroorganizmy glebowe, generując plony ilościowe i jakościowe.

Gleba uboga w mikroorganizmy charakteryzuje się niskim poziomem aktywności biologicznej powodującej niedobory pokarmowe dla roślin. Nie bez powodu: gatunki roślin muszą żywić się substancjami odżywczymi występującymi naturalnie w glebie, w przeciwnym razie ich wzrost jest ograniczony, nawet przy dużej podaży nawozów mineralnych. Objawy tych niedoborów, wywołanych słabą aktywnością biologiczną, są wielorakie: ograniczenie wzrostu oraz brązowawe lub żółtawe plamy na łodygach i liściach.

micro-organismes

Mikroorganizmy stymulują aktywność biologiczną gleby, co zwiększa jakość i ilość plonów. 

Sprzyjają one :

  • Rozwojowi składników odżywczych naturalnie występujących w glebie
  • Absorpcji składników odżywczych przez rośliny
  • Głębokiemu ukorzenianiu roślin
  • Redukcji patogenów i chorób
  • Higienizacji i żyzności gleby
  • Zmniejszeniu wypłukiwania i zanieczyszczenia środowiska

RODZAJE
MIKROORGANIZMY

Każdy mikroorganizm stanowi odpowiednią formę życia: specyficzne mikroskopijne grzyby i algi, bakterie, a nawet niektóre wirusy. Mikroorganizmy są bioaktywatorami procesów biologicznych gleby i wody.

Żywy mikroorganizm jest niewidoczny gołym okiem, niezależnie od jego kształtu. Niemniej jednak niezbędne jest zapewnienie równowagi w glebie i zaspokojenie potrzeb żywieniowych człowieka.

BADANIA GLEBY
ZDROWIE LUDZKIE

FCA Fertilisants są ukierunkowane na mikroorganizmy specjalnie dostosowane do potrzeb każdej uprawy i każdej gleby. Po ukierunkowaniu, elementy te są albo stymulowane w glebie przez nawozy Calkorium, albo włączane bezpośrednio do suplementów nawozowych Calkonutrium, pomnażając w ten sposób ich korzyści dla gleby, roślin i zdrowia ludzi.

HIGIENA I RÓWNOWAGA GLEB

Im większa jest ilość i żywotność mikroorganizmów w glebie, tym bardziej gleba jest naturalnie oczyszczona. W rzeczywistości, w miarę rozwoju, zajmują one coraz więcej miejsca, co zmniejsza stres wodny, obecność patogenów i rozwój chorób. Gleby są wtedy bardziej zrównoważone, co pozwala zaoferować roślinie więcej składników odżywczych naturalnie występujących w glebie.

ŻYZNOŚĆ I WITALNOŚĆ ROŚLINY

Zrównoważona gleba zapewnia żyzność i witalność roślin. Zwiększając swoje rezerwy składników odżywczych, bogata gleba jest w stanie zapewnić roślinom wszystkie elementy potrzebne do optymalnego i zdrowego rozwoju. Rośliny łatwiej się odżywiają, ponieważ ich system korzeniowy jest stymulowany i lepiej rozwinięty. Poprzez wychwytywanie różnych składników odżywczych, roślina staje się bogatsza w te składniki, w efekcie korzystne dla człowieka.

ZDROWIE LUDZKIE

Ważną kwestią jest zawartość składników odżywczych w żywności. Wiele produktów spożywczych zostało z biegiem lat pozbawionych składników odżywczych, ponieważ intensywne praktyki rolnicze nie stymulują mikroorganizmów w glebie. Gleba bogata w substancje biologiczne oferuje roślinom różnorodne elementy odżywcze, co pozwala człowiekowi spożywać produkty bogate w substancje odżywcze i korzystne dla zdrowia.

CONTACTEZ-NOUS