BADANIA I
ROZWÓJ

Tworzenie badawczo-rozwojowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie nawożenia dla zrównoważonego rolnictwa

  • BADANIA I ROZWÓJ

B+R DLA
ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO

FCA Fertilisants specjalizuje się w badaniach i rozwoju receptur nawożenia, aby sprostać różnym wyzwaniom:

  • Stagnacji plonów produkcyjnych
  • Płodności i równowadze glebowej
  • Zanieczyszczeniom ekosystemów
  • Zdrowiu i witalności roślin
  • Ilości zawartości substancji odżywczych w żywności

Wszystkie proponowane formuły zostały opracowane w wyniku badań potwierdzających skuteczność stosowanych elementów, w szczególności określonych mikroorganizmów w glebach, roślinach i zdrowiu ludzi.

Premiksy z Calkorium® i Calkonutrium® są opatentowane i pochodzą z programów badawczych i rozwojowych marki. Rozwiązania wynikające z tych programów są testowane w gospodarstwach doświadczalnych, co pozwala na uzyskanie przez nawozy FCA autoryzacji potwierdzających skuteczność proponowanych innowacji.

NASZE PROGRAMY
BADANIA I ROZWÓJ

FCA Fertilisants regularnie jest obecna w wielu krajach, celem rozwiązania różnych problemów produkcyjnych. Tworzone są programy badawczo-rozwojowe mające na celu znalezienie konkretnych rozwiązań dla przeszkód napotykanych przez rolników, a tym samym przekształcenie problemów w innowacje.

01

Dotlenienie pól ryżowych

Region Hanoi w Wietnamie

Pola ryżowe to grunty zanurzone w wodzie, których gleby nie są zbyt żyzne, ponieważ nie są natlenione. Zespół ekspertów FCA Fertilisants interweniował w regionie Hanoi w celu znalezienia rozwiązania problemu braku natlenienia gleby, co powodowało problemy z wydajnością.Po tej wizycie formuły oparte na bakteriach beztlenowych zostały specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić mikroorganizmom życie z tlenem lub bez niego w ziemi, a tym samym pozwolić roślinie na odżywianie się.
02

Stagnacja w produkcji ziemniaków i marchwi

Świt we Francji

Jednym z pierwszych klientów, któremu FCA Fertilisants towarzyszyła, był producent ziemniaków i marchwi, którego gleby charakteryzowały się wolniejszym tempem życia. To „zmęczenie gleby” zmniejszało ilość składników pokarmowych naturalnie występujących w ziemi w przyswajalnej formie, co uniemożliwiało roślinom wchłanianie ilości organicznych składników pokarmowych, których potrzebowały.W ten sposób powstał jeden z flagowych suplementów nawozowych marki Calkonutrium®, który ma „energetyzujący i odżywczy” wpływ na aktywność biologiczną gleby.
03

Stres wodny upraw kukurydzy

Bothaville w Republice Południowej Afryki

Region Bothaville w Republice Południowej Afryki cierpi na znaczny stres wodny, który spowalnia zbiory. Jak większość upraw w tym regionie, na działkach kukurydzy rośliny mają płytki system korzeniowy. Ten słaby rozwój korzeni nie pozwalał roślinom na wchłanianie wystarczającej ilości wody i optymalny wzrost. Dlatego stworzono suplementy nawozowe celem rozwoju systemu korzeniowego, aby umożliwić jego wzrost poprzez pobieranie większej ilości wody. Ta innowacja pozwala teraz na rozwój i zabezpieczenie plonów w tym regionie.
04

Środki ługowania i owadobójcze w gajach cytrusowych

Stan Floryda w Stanach Zjednoczonych

Instytucja akademicka Uniwersytetu Floryda wykorzystuje wiedzę z zakresu nawozów FCA do rozwiązania podwójnego problemu w gajach cytrusowych na Florydzie: odporności roślin na środki owadobójcze i erozję gleby. Gleby na plantacjach były wyjałowione, więc rośliny pomimo stosowania środków owadobójczych w ilościach trzykrotnie przekraczających normy, wciąż ulegały presji szkodników. Niski poziom aktywności biologicznej w glebach spowodowany intensywnymi praktykami rolniczymi spowodował również problemy erozji na plantacjach.Nawozy zawierające Calkonutrium® o specyficznych walorach sanitarnych i aktywności biologicznej, zostały opracowane w celu zastąpienia patogenów mikroorganizmami, które gwarantują zdrowie roślin
05

Zanieczyszczenie wody

Stan Connecticut w Stanach Zjednoczonych

Problemy z rozwojem alg w wodociągach zostały zgłoszone zespołowi FCA Fertilisants przez Western Connecticut State University. Glony nie pochodziły z wodociągów, ale z wypłukiwania okolicznych gleb. Gleby te, nie będąc ustrukturyzowane, powodowały wypłukiwanie, co umożliwiało rozmnażanie się zanieczyszczeń aż do rezerwatu i tym samym rozmnażanie się glonów.Premiksy stosowane w naszych nawozach oraz w naszych suplementach nawozowych zostały opracowane w celu wspomagania rozwoju mikroorganizmów i ich stymulacji. Pozwala to roślinom na wchłanianie większej ilości pierwiastków, co zmniejszyło zanieczyszczenie wód.
06

Brązowa zgnilizna na strąkach

Wybrzeże Kości Słoniowej w Afryce

Brązowa zgnilizna na strąkach kakaowych została zaobserwowana przez naszych ekspertów na Wybrzeżu Kości Słoniowej na plantacji dotkniętej znacznym spadkiem produkcji. Ponieważ podczas sadzenia nie uwzględniono prac związanych z przygotowaniem terenu, żyzność gleby była słaba. Gleba nie mogła się już wtedy naturalnie bronić przed patogenami, które powodowały brązową zgniliznę strąków. Opracowano rozwiązania z Calkonutrium pozwalające glebie na naturalną walkę z patogenami w klimacie tropikalnym, co pozwoliło na uzyskanie optymalnej zdrowotności roślin.

CONTACTEZ-NOUS