Magazynowanie węgla w glebach

Kilka krajów, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń zebrało się w ramach COP 22 wokół Inicjatywy 4 na 1000, aby zdefiniować strategiczne osie wsparcia dla inicjatyw działających konkretnie na rzecz składowania dwutlenku węgla w glebach.

Od lat FCA Fertilisants wspiera inicjatywę 4 na 1000, oferując eko-alternatywne rozwiązania nawozowe jak Calkorium i Calkonutrium. Rozwiązania te, bogate w premiksy, które są prekursorami aktywności mikrobiologicznej gleb korzystnych dla przemiany materii organicznej. Dlatego FCA Fertilisants ma zaszczyt być członkiem i partnerem ruchu! Zobacz listę członków.

Oficjalne partnerstwo

Firmy biorące udział w inicjatywie realizują działania umożliwiające magazynowanie węgla w glebie, a także wpływając na zmniejszenie stężenia CO2 w powietrzu, odpowiedzialnego za globalne ocieplenie. Stając się członkiem i partnerem tego ruchu, FCA Fertilisants zobowiązuje się do kontynuowania swoich działań mających na celu redukcję emisji CO2 związanej z działalnością człowieka w atmosferze.

Inicjatywa 4 na 1000: globalne wyzwanie

Zwiększenie ilości węgla magazynowanego w glebie jest głównym globalnym wyzwaniem do:

  • Walki z globalnym ociepleniem
  • Zapewnieniem produktywności rolnictwa, niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego światowej populacji, która osiągnie 9 miliardów ludzi w 2050 r.

Jedną z przyczyn efektu cieplarnianego i przyspieszenia globalnego ocieplenia jest emisja CO2 związana z działalnością człowieka.

Moc fotosyntezy

Około 30% dwutlenku węgla jest wychwytywane w procesie fotosyntezy roślin. Rozkładając się pod wpływem organizmów glebowych (dżdżownice, grzyby, bakterie …) ta masa roślinna ulega przemianie i odżywia buforową pojemność gleby w postaci próchnicy.

Niezbędny składnik kompleksu gliniasto-humusowego (rezerwuaru glebowego), zwiększa retencję wody i składników mineralnych oraz uczestniczy w kształtowaniu gleby i wzroście roślin. Dlatego humus jest pierwszym ogniwem w łańcuchu wywierającym wpływ na żywność dla ludzi.

Zwiększ ilość materii organicznej w glebie

Zwiększenie zapasów węgla w glebie o 0,4%, to znaczy ilości materii organicznej w pierwszych 30–40 centymetrach gleby, pozwoliłoby znacznie zmniejszyć stężenie CO2 w atmosferze i przyczynić się do osiągnięcia celu ograniczenia wzrostu temperatury o 2 ° C. IPCC uważa, że ​​zmiany klimatyczne będą bardzo znaczące, poza tym progiem.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach

CONTACTEZ-NOUS