Bioremediacja w glebach żywych

Możliwe jest oczyszczanie gleby i wody poprzez procesy biologiczne. Nazywa się to bioremediacją. Gleby są wsparciem dla rozwoju roślin i mikroorganizmów, które żywią się łańcuchami węglowymi wszelkiego pochodzenia, organicznymi, ale także (i jest to mniej znane) chemicznymi, takimi jak węglowodory.Dlatego to właśnie poprzez stosowanie praktyk uwzględniających rozwój mikrofauny makro i tellurycznej maksymalizuje się moc oczyszczającą mikroorganizmów glebowych.

Siła oczyszczająca mikroorganizmów

 

Prawdziwy klucz do funkcjonowania i kontroli naziemnych cykli biogeochemicznych, potencjał mikrobiologiczny gleb jest wykorzystywany do wspierania wielu funkcji:

 • Dostępność składników odżywczych dla upraw
 • Stabilność (fizyczna i chemiczna) gleb
 • Kontrola szczepów chorobotwórczych
 • Degradacja zanieczyszczeń organicznych

Poprzez specyficzne szlaki metaboliczne i syntezę rozkładających się enzymów, niektóre populacje mikroorganizmów są zdolne do fragmentacji i rozkładu związków organicznych, związków toksycznych i metali ciężkich, które mogą być skoncentrowane w zanieczyszczonych i skażonych glebach. Ten proces bioremediacji stanowi poważny problem, w szczególności w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem jakości wody.

Kilka procesów uwypukla te procesy mikrobiologiczne w oczyszczaniu zanieczyszczonej gleby pochodzącej na przykład z dawnych terenów przemysłowych. Podobnie, istnieją oczyszczalnie ścieków oparte wyłącznie na tym wydziale mikroorganizmów.

W związku z tym możemy szeroko rozwinąć koncepcję, że woda, która przenika przez działkę uprawianą w celu zachowania aktywności biologicznej, będzie zawierała znikomy lub nawet zerowy poziom pozostałości.

Jak zwiększyć bioremediację gleb rolniczych?

 

Ryzosfera jest siedzibą złożonego ekosystemu glebowo-roślinno-tellurycznego. To właśnie w środowisku bliskim systemom korzeniowym powstaje wiele związków:

 • Symbiotyczne lub niesymbiotyczne ryzosfery (mikoryza, bakterie wiążące azot, itp.).
 • Synergiczne z różnymi organizmami glebowymi (dżdżownice, skoczogonki…) wspierające mineralizację i humifikację materii organicznej

 • Do stymulowania lub powstrzymywania wzrostu i tworzenia się populacji roślin
 • Dla rozwoju lub zahamowania patologii roślin

To właśnie dodanie kilku praktyk uwzględniających środowisko korzeni i tych licznych podmiotów pozwoli na maksymalny rozwój tej działalności biologicznej, niezbędny do zapewnienia bioremediacji zanieczyszczeń:

 • Unikanie gołej ziemi
 • Praktyka eko-nawożenia sprzyjającego rizosferze
 • Przywrócenie pozostałości upraw w celu zwiększenia poziomu substancji organicznej

Promując rozwój mikroskopijnych organizmów, bakterii i grzybów, rolnictwo stawia naturę na usługach… natury, ale także na usługach własnej wydajności.

CONTACTEZ-NOUS