Połącz Bacillus z zasobem krzemu: korzyści

  • Article PL
  • Połącz Bacillus z zasobem krzemu: korzyści

Dlaczego interesujące jest skojarzenie Bacillus z dostępnością krzemu dla roślin uprawnych?

Związek bakterii z rodzaju Bacillus z podażą krzemu może być korzystny dla roślin uprawnych z kilku powodów.

Przede wszystkim krzem jest ważnym pierwiastkiem dla wzrostu roślin, ponieważ wzmacnia ich układ odpornościowy i poprawia ich odporność na choroby i stresy środowiskowe, takie jak susza, upał czy niskie temperatury. Rzeczywiście krzem może wzmacniać strukturę komórkową roślin i stymulować produkcję fitohormonów, które pomagają regulować ich wzrost i rozwój.

Ponadto bakterie z rodzaju Bacillus mają zdolność kolonizowania korzeni roślin i tworzenia z nimi korzystnych efektów. Bakterie te mogą wytwarzać związki bioaktywne, które stymulują wzrost roślin i poprawiają ich odporność na choroby. Pomagają także zwiększyć dostępność składników odżywczych dla roślin, wytwarzając enzymy rozkładające materię organiczną gleby i wiążące azot atmosferyczny.

Aby odpowiedzieć na globalną intensyfikację upraw, ekstrakcja krzemu z gleby jest szybsza niż ilość, jaką jest w stanie uwolnić system glebowy, niezależnie od tego, jakie są zawartości.

Zwiększ ilość krzemu

Zwiększanie ilości krzemu dostępnego dla roślin opiera się na 2 strategiach:

Stymulują i/lub zwiększająca aktywność bakterii PGPR (w szczególności Bacillus) w celu zwiększenia solubilizacji fitolitów biogennych zawartych w glebie.

Zapewnienie egzogennych źródeł przyswajalnego krzemu, aby uniknąć wywołanego niedoboru.

Te egzogenne środki na ogół aplikuje się do gleby lub bezpośrednio na blaszki liściowe w postaci oprysku.

Te dwie strategie prowadzą do znacznej akumulacji w tkankach roślinnych i umożliwiają lepsze przeciwdziałanie stresom abiotycznym i biotycznym, a tym samym przyczyniają się do poprawy zdrowotności roślin.

Łącząc bakterie z rodzaju Bacillus z podażą krzemu, możliwa jest zatem poprawa wzrostu i odporności roślin uprawianych w sposób zrównoważony. Ponadto takie podejście może zmniejszyć zależność rolników od środków chemicznych, takich jak pestycydy i nawozy, co może mieć pozytywny wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie.

CONTACTEZ-NOUS