NAWOZY DLA ROLNICTWA
EKO- PRODUKTYWE

Wybierz naturalne, opłacalne i odpowiedzialne nawożenie

FCA FERTILISANTS

Producent nawozów i suplementów nawozowych dla zrównoważonego rolnictwa
Fertilisants

Od 1990 roku nawozy FCA umożliwiają rolnikom zrównoważoną produkcję przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa naturalnego ich gleb poprzez poszanowanie ekosystemów. Oferowane nawozy pochodzą z ośrodka badawczego, specjalizującego się w żywieniu roślin i gleby.

Obszar nawożenia obejmuje cały świat, a marka jest rozpoznawalna za swoje unikalne cechy.

ODPOWIEDZIALNE NAWOZY DLA PRODUKTYWNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA

PRODUKTY

Nawozy FCA zawierają w swoim składzie elementy występujące w nawozach tradycyjnych jak : azot, fosfor, potas, siarkę, magnez  i inne.

Oprócz tych podstawowych elementów w różnych wariantach, nawozy zawierają dwa innowacyjne kompleksy odżywcze  w zakresie ilościowego i przyjaznego dla ekosystemu wpływu na plon: Calkorium® i Calkonutrium®.

Nawozy

DZIAŁANIE CALKORIUM®
Wpływ na wzrost i witalność roślin

Nawozy

Stymulowanie życia mikroorganizmów w glebie w celu zwiększenia korzyści odżywczych dla roślin.

Prodkuty nawozowe z azotem, fosforem i potasem + Calkorium® premix
CZYTAJ WIĘCEJ

Suplementy nawozowe

DZIAŁANIE CALKONUTRIUM®
Wzrost, witalność, rozwój korzeni i naturalna ochrona rośliny

Suplementy nawozowe

Zapewnienie w aplikacji z mikroorganizmami do gleby w celu naturalnego nawożenia i zmniejszenia ilości wprowadzanych nawozów.

Warianty nawozowe z azotem, fosforem i potasem + Calkonutrium® premix + wybrane mikroorganizmy
CZYTAJ WIĘCEJ

Sprawdzone i zatwierdzone rozwiązania
przez rolników

Próby w gospodarstwach rolnych są prowadzone w sposób ciągły we wszystkich rodzajach upraw i glebach, w zróżnicowanych warunkach klimatycznych. FCA Fertilisants wspierają rolników w przechodzeniu od intensywnego rolnictwa do zrównoważonego modelu gospodarowania, który gwarantuje trwałą żyzność, jednocześnie poprawiając ilościowe i jakościowe plony upraw.

Skuteczność każdego nawozu jest badana w laboratorium i w terenie. Poza poprawą wzrostu i witalnością roślin, proponowane składniki odżywcze stymulują życie w glebie, które :

  • Zwiększa dostępność składników odżywczych występujących naturalnie w glebie
  • Dostępność składników odżywczych występujących naturalnie w ziemi
  • Zmniejsza potrzebę dodatkowej aplikacji nawozu dla rośliny
  • Zmniejsza zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych

BEZPŁATNA PORADA

Skorzystaj z konkretnych porad dotyczących każdego rodzaju uprawy i zwiększ wydajność nawożenia.

NOWOŚĆ
Szkolenie: Biologiczna żyzność gleby

Praktyki pracy w rolnictwie, zwłaszcza na glebach rolnych, mają wpływ na zmianę klimatu i bezpieczeństwo żywnościowe.

FCA Fertilisants proponuje nową inicjatywę, która ma na celu szkolenie rolników w zakresie praktyk związanych z żyznością gleby organicznej i nawożeniem ekologicznym. Wśród omawianych podtematów znajdują się: inicjatywa “4 na 1000”, gospodarka cyrkulacyjna, życie mikroorganizmów, magazynowanie dwutlenku węgla, jakość wody, bioremediacja, rola minerałów i pokrycie gleb.

CO ONI MYŚLĄ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

POZOSTAJEMY W KONTAKCIE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

CONTACTEZ-NOUS