Potas: optymalizacja jego wydajności

Niezbędny element dla rośliny: tak! Ale do czego służy i jak go aplikować? Potas to pierwiastek stosowany w większości rozwiązań nawozowych z fosforem i azotem. Produkcja i wykorzystanie tego pierwiastka były szeroko rozpowszechnione dzięki alzackim kopalniom potasu przez cały XX wiek. Chociaż ogólnie gleby są obecnie zasobne w potas, zwłaszcza w regionach ze skałami wulkanicznymi i pierwotnymi, jego skuteczność jest często względna. I nie bez powodu: ten niezbędny składnik odżywczy dla rozwoju rośliny wymaga optymalnego środowiska, aby zapewnić roślinie pełny potencjał.

Do czego służy potas?

Niezbędny dla życia roślin, potas jest stosowany do bezpośredniej stymulacji tworzenia, wzrostu i rozwoju komórek. Jego funkcje w metabolizmie roślin są wielorakie: aktywacja fotosyntezy, otwieranie aparatów szparkowych, krążenie soków komórkowych, transport asymilatów itp.

Ocena niedoborów potasu

Istnieje kilka możliwości: ocena wizualna lub analiza gleby. Niedobór potasu charakteryzuje się słabo rozwiniętymi roślinami, główny wizulany symptom to przebarwiena krawędzi liści, od wybarwienia żółtego do brązowego. Rośliny o miękkim pokroju i również sporadycznie spotykane blaszki pokryte brązowymi plamami. Pojawienie się chorób może również wskazywać na niedobór tego elementu. Na koniec należy również wziąć pod uwagę rodzaj gleby. Gleby wapienne są często uboższe w potas. Chociaż ocena wizualna może wystarczyć do stwierdzenia niedoboru potasu, dopiero analiza gleby pozwala na precyzyjną diagnozę tego elementu i dostosowanie do potrzeb poszczególnej uprawy.

Potas i inne składniki odżywcze: współzależności

Ilość nawozów chemicznych stosowanych w ciągu ostatnich dziesięcioleci zasadniczo wzbogaciła gleby w potas, ograniczając w ten sposób niedobory. Jednak nadmiar nawozów skoncentrowanych w potas wpłyneło z kolei na niedobór wapnia i w dużym udziale magnezu. To sprawia, że rośliny są dziś bardziej podatne na szkodniki i choroby.

Podobnie jak w przypadku azotu i fosforu, potas należy stosować w określonej ilości, zgodnie z potrzebami gleby i roślin. Co ważniejsze, stosowanie produktów potasowych nie powinno pomijać innych niezbędnych dla rośliny składników odżywczych: mikroelementów (bor, cynk, selen itp.) i makroelementów (wapń, magnez itp.). Ta zasada jest zgodna z logiką następującego prawa Liebiga: jeśli brakuje jednego z niezbędnych składników odżywczych, wszystkie inne obecne składniki odżywcze są bezużyteczne.

 

Optymalizacja wydajności potasu oznacza zatem aplikację nawozów zawierających wszystkie elementy potrzebne glebie i roślinom w odpowiedniej ilości. Rzeczywiście, dodanie zbyt dużej lub niewystarczającej ilości potasu zaburza działanie makro i mikroelementów. Ostatecznie ta nierównowaga nie pozwala roślinie w pełni wykorzystać korzyści odżywczych potasu.

CONTACTEZ-NOUS