PRESSE &
ACTUALITÉS

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS

Optymalizuj koszty produkcji rolnej – Magazyn Challenge

Optymalizuj koszty produkcji rolnej. Firma FCA Fertilisants, będąca uczestnikiem gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz agroekologii, opracowuje naturalne alternatywy dla nawozów syntetycznych od 1990 roku. Pascalowi Tronçonowi (zdjęcie), założycielowi...

Spojrzenie wstecz na nasz dzień Agro Field Days

Nasze szkolenia podczas Agro Field Days skupiały się na optymalizacji nawożenia poprzez agronomię. Odkryj cały nasz dzień na wideo.

FCA Fertilisants and Fertilux: kluczowy element zintegrowanego zarządzania żyznością gleby na kontynencie afrykańskim

Unia Afrykańska w sprawie nawozów w Afryce, która zebrała się w Abudży (Nigeria) w 2006 r., Postanowiła zwiększyć średni...

CONTACTEZ-NOUS