Nawozy i kwestie rolne

Stosowanie nawozów jest kontrowersyjne wśród konsumentów i niektórych rolników. I to nie bez powodu: plony zbóż utrzymują się na stałym poziomie przez kilka lat, gleby są uszczuplone, gleba i woda są zanieczyszczone nadmiarem środków, a żywność traci zawartość składników odżywczych. Czy możemy zatem winić za to nawozy? Odpowiedź tak lub nie na to pytanie byłaby pozbawiona obiektywizmu w odniesieniu do wszystkich istniejących kwestii związanych z nawozami. Dowiedz się, jakie są te wyzwania i jakie są ich źródła!

 

DLACZEGO STOSOWAĆ NAWOZY?

 

Na początku pytanie może wydawać się proste, ale odpowiedzi są wielorakie. Rolnicy używają nawozów w celu: zwiększenia ilości plonów z produkcji rolnej, podniesienia jakości roślin poprzez dostarczenie im składników odżywczych, lub zwiększenia żyzności gleby.

 

Jak nawozy wpływają na produkcję?

 

Chęć stosowania nawozów tłumaczy się tym, że jednostki nawozowe zawarte w granulach są zaprojektowane tak, aby dostarczać roślinom składników odżywczych, co logicznie rzecz biorąc ma na celu: zwiększenie jakości roślin, zwiększenie plonów i żyzności gleby. Widzimy jednak, że logika teoretyczna nie ma zastosowania konkretnie w wielu produkcjach. Zanim zrozumiemy, jak nawozy wpływają na produkcję, musimy zidentyfikować różne rodzaje nawozów i ich składników odżywczych.

JAKIE SĄ RÓŻNE RODZAJE NAWOZÓW?

 

Istnieją dwa rodzaje nawozów: proste lub złożone. Nawozy proste dostarczają tylko jeden z trzech podstawowych składników odżywczych: azot, fosfor lub potas. Nawozy wieloskładnikowe dostarczają dwóch lub trzech z tych składników odżywczych jednocześnie.

Rola tych trzech składników odżywczych jest następująca: azot, fosfor lub potas:

 • Azot: poprawa jakości i ilości produkcji poprzez przekształcanie go przez rośliny w białko
 • Fosfor: wspieranie rozwóju systemu korzeniowego roślin, aby umożliwić pobieranie składników odżywczych

 • Potas: wpływ na rozwój komórkowy roślin

 

Jakie są obecne wyzwania?

 

Główne kwestie związane z rolnictwem są obecnie zróżnicowane, a konwencjonalne praktyki rolnicze, w tym stosowanie nawozów chemicznych, są kwestionowane. Rolnicy zastanawiają się nad wyzwaniami, jakie się z tym wiążą, kwestionując jednocześnie pochodzenie następujących kwestii:

  • Stagnacja lub spadek plonów
  • Zubożenie gleby z materii organicznej
  • Zanieczyszczenie gleby, wody i ekosystemów
  •  Spadek wartości odżywczych żywności

Ale czy odpowiedzialność leży w użyciu nawozów? Korzyści żywieniowe fosforu, potasu i azotu dla roślin są dobrze ugruntowane. Jednakże stosowanie nawozów poprzez niewłaściwe praktyki rolnicze może całkowicie zakłócić równowagę organiczną gleby, ekosystemów i zawartości składników odżywczych w żywności.

 

Właściwe czy niewłaściwe praktyki rolnicze?

 

To bardzo proste: wystarczy spojrzeć na poziom aktywności biologicznej w uprawach. Poniższe elementy wskazują, że stosowane praktyki rolnicze, w szczególności poprzez sposób nawożenia, powodują problemy związane z obecnymi wyzwaniami wymienionymi powyżej:

 • Brak lub prawie całkowity brak dżdżownic w glebie
 • Żółtawe lub brązowawe liście i łodygi
 • Obecność kamieni na powierzchni gleby

Te trzy elementy wskazują na brak aktywności biologicznej w glebie. Ten brak aktywności biologicznej jest przyczyną obecnych wyzwań.

 

STAGNACJA LUB NIŻSZE PLONY

 

Brak aktywności biologicznej w glebie nie pozwala roślinie na korzystanie ze wszystkich pierwiastków naturalnie występujących w glebie, które są jej potrzebne do rozwoju: pierwiastków śladowych, makroelementów, minerałów, naturalnego azotu itp. Powoduje to stagnację lub zmniejszenie plonów

ZUBOŻENIE GLEBY Z MATERII ORGANICZNEJ

 

Aktywność biologiczna gleb pozwala na rozkład materii organicznej, a także sprzyja prawidłowemu rozwojowi mikroorganizmów w glebie. Gleba słabo aktywna biologicznie nie ma już „paliwa”, aby być żyzną. Rozkład materii organicznej jest bardzo powolny, a cały proces pozwalający na odżywianie się roślin jest spowolniony.

ZANIECZYSZCZENIE GLEBY, WODY I EKOSYSTEMU

 

Zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych poprzez wymywanie wynika z braku aktywności biologicznej w glebie. Jeżeli gleba nie zawiera elementów, które aktywują się do zatrzymywania i absorpcji substancji wejściowych, wówczas pozostałości rozprzestrzeniają się w ekosystemie, nie ulegając naturalnej transformacji.

SPADEK WARTOŚCI ODŻYWCZEJ ŻYWNOŚCI

 

Spadek zawartości składników odżywczych w żywności jest również spowodowany brakiem aktywności biologicznej w glebie. W rzeczywistości, im bardziej żyzna jest gleba, tym bardziej jest ona w stanie dostarczyć roślinie dużej ilości składników odżywczych, co sprawia, że pokarm jest bogaty w składniki odżywcze.

Nawozy nie są zatem źródłem nowych wyzwań dla rolnictwa. A z powodu braku aktywności biologicznej w glebie, tak! Wynika to z niewłaściwych praktyk rolniczych, w szczególności poprzez intensywne stosowanie chemicznych nawozów. Nawożenie eko-wtórne z poszanowaniem zrównoważonych praktyk rolniczych, rozwija i rewitalizuje aktywność organiczną gleby.

CONTACTEZ-NOUS