Nawóz naturalny: co to jest?

Organiczne, mineralne, biologiczne to wszystkie możliwe nazwy kwalifikujące naturalny, niechemiczny nawóz. Jednak właściwości związane z różnymi rodzajami nawozów naturalnych są wyjątkowe, podobnie jak ich działanie na rośliny i glebę. Odkryj różne rodzaje naturalnych nawozów i wybierz nawóz, który odpowiada potrzebom Twoich upraw.

Rodzaje nawozów naturalnych

 

Naturalne nawozy mineralne

 

Po co mówić o naturalnych nawozach mineralnych? Po prostu dlatego, że nawóz mineralny może być również chemiczny. Dlatego należy je rozróżnić, aby uniknąć nieporozumień. Naturalny nawóz mineralny składa się z obojętnych pierwiastków, takich jak potas i fosfor, pochodzących z naturalnych złóż. Można również znaleźć proszek lawowy, a także proszek skalny typu bazaltowego lub granitowego. Te proszki to składniki mineralne bogate w składniki odżywcze i pierwiastki śladowe, zaspokajające potrzeby odżywcze gleby i rośliny.

 

Nawozy organiczne

 

Pochodzące z materii żywej nawozy organiczne, składają się z elementów pochodzenia roślinnego i / lub zwierzęcego, które nie zostały poddane żadnej obróbce chemicznej. Wśród materiałów zwierzęcych wykorzystuje się różne pierwiastki: suszoną krew, zgnieciony róg, odwodnione odchody, ości rybne czy proszek kostny. Wykorzystywane naturalne surowce roślinne to: algi, pokrzywy lub obornik z żywokostu. Ten rodzaj nawozu, płynny lub stały, musi zostać przetworzony i pobudzony przez mikroorganizmy obecne w ziemi, aby stymulować glebę i zapewnić optymalną przyswajalność przez rośliny. Uwalniają związki, które naturalnie zawierają azot, pierwiastki śladowe lub fosfor.

 

Wkład zastosowanych związków

 

Związki naturalnych nawozów organicznych należy stosować w zależności od potrzeb gleby i rośliny. Należy to zrobić, analizując glebę, aby ujawnić wszelkie niedobory roślin, a także jakość gleby. Można zatem zalecić określone związki. Bogate w krzemionkę proszki wulkaniczne umożliwiają skuteczną walkę z niektórymi chorobami. Siarczan magnezu zawiera dużą ilość magnezu i siarki.

 

Jak upewnić się, że nawóz organiczny jest naturalny?

 

Sprawdzając użyte komponenty. Na przykład, jeśli nawóz organiczny zawiera wywar z buraków, należy upewnić się, że pozostałości buraków nie pochodzą z uprawy, na której zastosowano środki chemiczne. To samo dotyczy popiołu drzewnego, który może być związkiem naturalnych nawozów organicznych, jeśli drewno nie zostało pierwotnie poddane obróbce.

 

Nawóz naturalny to nawóz biologiczny?

 

Czy nawóz naturalny jest nawozem biologicznym? W teorii: nie zawsze. W praktyce: wymagany jest znak certyfikacji ekologicznej. Niezależnie od tego, czy jest to nawóz organiczny, czy mineralny, rozróżnia się nawóz naturalny wykorzystujący naturalne związki pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Jeśli te związki nie zostały pośrednio poddane obróbce chemicznej, to tak, nawóz naturalny jest teoretycznie nawozem biologicznym. Potrzebuje tylko biologicznego zatwierdzenia, aby oficjalnie to udowodnić.

 

Jeżeli nawóz lub naturalna jego poprawka zawiera związki, które zostały poddane pośredniej obróbce chemicznej, wówczas roztworu nawozowego nie można uznać za biologiczny. Może tak być na przykład w przypadku wywaru z buraków otrzymanego z buraków poddanych obróbce lub z obornika uzyskanego od krów, które spożywały antybiotyki. Określenie „naturalny nawóz” jest zatem w niektórych przypadkach niewystarczające, aby uznać użyty nawóz za w 100% biologiczny. Może to być jednak odpowiednie dla rolników, którzy nie są prawnie zobowiązani do stosowania nawozu biologicznego i chcą wybrać możliwie najbardziej naturalny nawóz.

CONTACTEZ-NOUS