FCA Fertilisants : uznany członek inicjatywy 4 na 1000

Kilka krajów, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń zebrało się w ramach COP 22 wokół inicjatywy „4 na 1000”, aby określić strategiczne osie wsparcia dla inicjatyw działających konkretnie na rzecz składowania dwutlenku węgla w glebie.

Od lat FCA Fertilisants wspiera inicjatywę 4 na 1000, oferując eko-rozwój nawożenia Calkorium i Calkonutrium. Rozwiązania te, bogate w premiksy, które są prekursorami aktywności mikrobiologicznej gleb korzystnych dla przemiany materii organicznej.

Dziś FCA Fertilisants ma zatem zaszczyt stać się członkiem i partnerem ruchu! Patrz lista członków.

 

Oficjalne międzynarodowe uznanie

 

Stając się członkiem i partnerem tego ruchu, FCA Fertilisants zdobywa oficjalne międzynarodowe uznanie, podkreślając znaczenie swoich rozwiązań w zarządzaniu materią organiczną w glebie.

 

Inicjatywa 4 na 1000: globalne wyzwanie

 

Zwiększenie ilości węgla składowanego w glebie jest dużym globalnym wyzwaniem:

Zwalczanie globalnego ocieplenia

Zapewnienie wydajności rolnictwa, niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego ludności na świecie, która w 2050 r. osiągnie 9 miliardów ludzi.

Jedną z przyczyn efektu cieplarnianego i przyspieszenia globalnego ocieplenia jest emisja CO2 związana z działalnością człowieka.

 

Siła fotosyntezy

 

Około 30% tego dwutlenku węgla jest wychwytywane w procesie fotosyntezy roślin. Poprzez rozkład pod wpływem organizmów glebowych (dżdżownice, grzyby, bakterie…) ta masa roślinna jest przekształcana i zasila zdolności buforowe gleb w postaci humusu.

Będąc istotnym składnikiem kompleksu gliniasto-humusowego (kompleksu sorpcyjnego), zwiększa on retencję wody i składników mineralnych oraz uczestniczy w kształtowaniu gleb i wzroście roślin. Humus jest zatem pierwszym ogniwem w łańcuchu, który sięga aż po pokarm dla ludzi.

Zwiększenie tempa wzrostu materii organicznej w glebie

Poprzez zwiększenie zasobów węgla w glebie o 0,4%, czyli tempo wzrostu materii organicznej w pierwszych 30-40 centymetrach gleby, stężenie CO2 w atmosferze uległoby znacznemu zmniejszeniu i przyczyniłoby się do realizacji celu ograniczenia wzrostu temperatury do + 2°C. To właśnie powyżej tego progu IPCC uważa, że zmiana klimatu stałaby się bardzo istotna.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach

CONTACTEZ-NOUS